Als de macht uitgaat van het volk


Als een volk, een staat, een land machteloos is, kan er geen welvaart zijn. Een sterk volk met vredelievende bedoelingen, dat voor zichzelf zorgt, zal welvarend worden. Voorlopig zal dat alleen kunnen met de instelling van de 2e Bataafsche Republiek met een nieuwe naam: Nieuw Nederland. Want de Bataven waren dienstknechten van de Romeinen. Loopjongens van de macht, zoals de Patriotten en Herman Daendels boodschappers van de Franse Revolutie waren. De Franse Revolutie en de effecten ervan was een schoonmaakoperatie uit hoofde van de Romeinse kerk, uitgevoerd door de jezuïeten. Door in de Staatsregeling een scheiding van kerk en staat vast te leggen en godsdienstvrijheid te propageren, werd de romeinse staatsvorm de facto erkend. Daarom was vestiging van de Bataafsche Republiek niet veel meer dan een wraakoefening van de Universeel Romeinse Kerk. Het rechtzetten van de verloren 80-jarige Opstand sinds de Vrede van Münster in 1648. De verzengende haat tegen alles wat de Calvinistische ketters vertegenwoordigde werd door Frankrijk overgenomen van de Habsburgers uit Spanje. Stadhouder-koning Willem III heeft in 1688 het lot van de Republiek bezegeld door via de Glorious Revolution de Republiek in enkele jaren langzaam maar zeker uit te hollen. Door steeds weer de Oranjes binnen te halen na een stadhouderloos tijdperk, zijn de regenten hier mede schuldig aan geweest. Door steeds weer coalities aan te gaan en “hulp” te accepteren, werd het recht op een zelfstandige politiek weggevaagd door de grote mogendheden, Frankrijk, Engeland, Pruisen. Het Nieuwe Nederland zal worden gegrondvest op de fundamenten van de 1e Bataafsche Republiek, maar er in de verste verten niet meer op lijken. Hieronder volgt de onderbouwing.

De macht moet uitgaan van het volk
en zonder macht geen welvaart


De Nederlanden zijn in 1568 in opstand tegen het Heilige Roomse Rijk
gekomen onder leiding van een elitaire groep edelen. Er waren drie
hoofdoorzaken waarom deze edelen onder aanvoering van Bredero in
verzet kwamen. De godsdienstkwestie speelde in eerste instantie een
ondergeschikte rol en werd vooral gebruikt als hefboom om de macht te
kantelen.

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s