Het fabriceren van een illusie: pandemie door diagnostische test


Pandemie door diagnostische test – en de test deugt van geen kant – dat weten ze al tientallen jaren.

In dit artikel van de onderzoeksjournalist Jon Rappoport worden officiële bronnen aangehaald.

Door ze om de oren te slaan met hun eigen teksten, worden ze genadeloos aan het kruis gespijkerd. Een kruis wat ze voor ons hadden opgericht. Over de geplande pandemie die er nooit kwam. We hebben gepoogd de inhoud zo goed mogelijk te vertalen en te interpreteren om iedereen inzage te geven in wat er achter de schermen gebeurt, tijdens ons gedwongen huisarrest. Het is niet het virus wat ons aan de grond houdt, maar de test die nooit is getest. Dat is geen vergissing, maar dat is FRAUDE. Hoe je een zogenaamde pandemie fabriceert en dan ook nog wereldwijd. Zonder de totaal kritiekloze media en ambtenarij lukt dat nooit. Op ambtelijke fraude staat nog net niet de doodstraf.

Het artikel gaat over de fatale gebreken die in de test op het coronavirus zijn aangetroffen. Want omdat de aantallen worden gebaseerd op deze testen – of zelfs zonder te testen – moeten we vaststellen dat de “pandemische effecten” zijn gebaseerd op nep-wetenschap, niets meer en niets minder.

In een onbewaakt ogenblik zou een PR functionaris tegen een collega het volgende gezegd kunnen hebben:

“Weet je, we hebben een geweldige diagnostische test voor dit virus. Deze test levert allerlei resultaten op, die de indicatie geven dat iemand is geïnfecteerd of zelfs al ziek is. Miljoenen besmette en zieke mensen. Maar die test meet dat eigenlijk helemaal niet. Het is belachelijk, maar dat werkt wel in ons voordeel. Het levert het beeld op van een pandemie. En daarmee een excuus om de hele wereld stil te leggen en daarnaast complete samenlevingen en persoonlijke levens definitief te verwoesten.”

De wereldwijd toegepaste test wordt de PCR test genoemd. Laten we officiële publicaties eens doornemen en kijken waar daaruit rolt. Waarschuwing: de door de deskundigen en autoriteiten toegegeven hiaten en tekortkomingen van deze test zijn verwoestend voor de geloofwaardigheid.

Van de “CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel” [1]:

“Detectie van het virale RNA wil niet zeggen dat het virus aanwezig is, noch dat 2019-nCoV de oorzaak is van de klinische symptomen.”

Vertaling: Een positieve test geeft geen garantie dat het COVID virus “überhaupt de oorzaak van de geconstateerde infectie is. Enne… ahum…. tussen de regels door lezen we, dat het C-virus ook wel eens helemaal niet in het lichaam wordt aangetroffen.

Van de WHO: “Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Laboratory testing for 2019-nCoV in humans” [2]:

“De verschillende analyses die  het 2019-nCoV opsporen waren en zijn nog steeds in onderzoek en ontwikkeling, zowel intern als ook door commerciële instellingen. Sommige testen zouden slechts het nieuwe COVID virus kunnen detecteren, sommige testen zouden ook wel eens andere typen (o.a. SARS-CoV) kunnen detecteren, omdat deze genetisch identiek zijn”.

Vertaling: Sommige PCR testen reageren positief op coronavirussen, die met het COVID virus niets hebben te maken – inclusief de goede oude corona’s die niet veel meer dan een verkoudheid veroorzaken.

De WHO voegt er nog een kleinigheidje aan toe: “Protocollaire gebruiksbeperkingen: Optionele klinische monsters ten behoeve van de test, zijn nog niet goedgekeurd.”

Vertaling: we weten niet welk weefsel van de patiënt bemonsterd moet worden om de test geldig te verklaren.

Dan van de FDA: “LabCorp COVID-19RT-PCR test EUA Summary: ACCELERATED EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA) SUMMARY COVID-19 RT-PCR TEST (LABORATORY CORPORATION OF AMERICA)” [3]:

“Het SARS-CoV-2RNA [COVID Virus] is over het algemeene te detecteren in monsters die zijn genomen uit het luchtwegstelsel, tijdens de acute fase van de infectie. Positieve resultaten geven aan dat SARS-CoV-2RNA aanwezig is; medische gegevens van de patiënt en verdere diagnostische informatie is nodig om de status van de infectie te kunnen beoordelen. Het opgespoorde virus hoeft niet per definitie de oorzaak van de ziekte te zijn. Laboratoria in de VS worden verzocht alle positieve resultaten aan de gezondheidsinstanties te rapporteren”

Vertaling: Enerzijds stellen we, dat we “over het algemeen” (“normaal gesproken”) de aanwezigheid van het COVID virus in een patiënt kunnen aantonen. Maar we geven toe, dat het gedecteerde virus, waarmee we COVID bedoelen, niet de oorzaak van de ziekte hoeft te zijn. Ook geven we toe dat, tenzij de patiënt een acute infectie heeft, we het COVID virus niet kunnen aantonen. Daarom is het idee van de door de test bevestigde  “asymptomatische patiënten”  klinkklare onzin. En hoewel een positief uitgevallen test voor COVID niet hoeft te betekenen dat dit de oorzaak van de infectie is, moeten alle positieve uitslagen naar de autoriteiten worden gestuurd. En zullen ze desondanks toch worden gekwalificeerd als “COVID gevallen”.

Een producent van de PCR test kit, Creative Diagnostics, vermeldt op de verpakking van de  “SARS-CoV-2 Coronavirus Multiplex RT-qPCR Kit” [4]:

“Alleen te gebruiken voor onderzoek, niet toe te passen in diagnostische procedures”.

Vertaling: Gebruik deze testresultaten niet om een diagnose te stellen.

Oeps!

Vervolgens: [.]… niet-specifieke interferentie van Influenza A virus (H1N1), Influenza B virus (Yamagata), Respiratory Syncytial Virus (type B), Respiratory Adenovirus (type 3, type 7), Parainfluenza Virus (type 2), Mycoplasma Pneumoniae, Chlamydia Pneumoniae, etc”

Vertaling: Hoewel dit bedrijf beweert dat de test specifiek COVID kan detecteren, het ook mogelijk is, dat de test een foutieve positieve uitslag kan aangeven, indien de patiënt al een aantal niet-relevante virussen in het lichaam heeft. Wat deze test dan bewijst, wie het weet mag het zeggen. Of doe een potje “kruis of munt”.

Nog een aanwijzing: “Kwalitatief toepasbaar”

Vertaling: hiermee is duidelijk dat de test niet geschikt is om de hoeveelheid virus in een patiënt aan te geven. Dat dit belangrijk is, wordt verderop uitgelegd.

Want eerst nog even deze aanwijzing van de fabrikant:

“Het testresultaat is alleen bedoeld als medische referentie en moet niet worden gebruikt als het enige bewijs op basis waarvan een medische diagnose en de daaraan gerelateerde behandeling moet worden toegepast. De behandeling van patiënten moet in samenhang met hun specifieke klachten en symptomen, medische geschiedenis, verdere laboratorium testen én hoe de behandeling aanslaat. De testresultaten moeten niet worden gebruikt als de richtlijn voor medische diagnose, doch alleen als referentiekader voor het medische personeel worden aangemerkt.

Vertaling: Gebruik de test niet als de exclusieve basis voor diagnosticeren van COVID in een patiënt. En dit is precies wat de autoriteiten wereldwijd juist wél aan het doen zijn. Alle positieve testresultaten moeten aan de autoriteiten worden doorgegeven en worden daarmee geteld als een “COVID geval”.

Al deze aanwijzingen en richtlijnen komen dus van regeringsinstanties, laboratoria en producenten. Daarmee torpederen ze letterlijk de “wetenschappelijke basis” waarop de test wordt gebruikt.

En dan nu nog een andere dodelijke klap op de vuurpijl: de test is nooit als instrument voor het opsporen van ziektes getest en gewaarmerkt. Zelfs als we aannemen dat de test de aanwezigheid van het COVID virus in een patiënt kan aantonen, het niet kan aantonen HOEVEEL COVID virus aanwezig is. Dat is essentieel, omdat voor je nog maar kunt beginnen over een werkelijke infectie in de echte wereld (dus niet in een laboratorium), moet een patiënt miljoenen virussen in het lichaam hebben die zich ook nog eens actief vermenigvuldigen.

Voorstanders van de test stellen dat het mogelijk is om het aantal virussen te meten.

Dan is het simpel: BEWIJS HET MAAR!

Bewijzen leveren, wat al tientallen jaren eerder had moeten gebeuren. Laten we zeggen op onderstaande manier en werkmethode:

Neem bijvoorbeeld 500 mensen en neem ze weefseldeeltjes af. De mensen die de monsters afnemen, mogen de test NIET zelf uitvoeren. Degenen die de testen uitvoeren zullen nooit weten van wie ze zijn afgenomen, laat staan dat ze weten wat hun gezondheidstoestand is.  De laboranten laten de PCR over de monsters lopen. In ieder specifiek geval moet worden aangegeven WELK virus is aangetroffen en HOEVEEL.

Dan komt er bijvoorbeeld uit, dat bij de nummers 24, 46, 65, 76, 87 en 193 nogal wat virussen zijn aangetroffen. Deze patiënten worden er dan vervolgens bij gezocht. Ze zouden stuk voor stuk ziek moeten zijn, omdat ze zoveel zich steeds replicerende virussen in hun lichaam hebben. Dan beoordelen we of deze specifieke personen echt ziek zijn of dat ze de marathon kunnen lopen. Dat moet uitgezocht worden.

Deze DUIDELIJKE toetsing van de PCR test heeft nimmer plaatsgevonden. Zoiets noemen we een gigantisch medisch schandaal. Want waar zijn de gecheckte testresultaten van die 500, 1000 of 10.000 proefpersonen? NERGENS.

Deze test is onbewezen, dus fraude.

En daarom is deze COVID pandemie, die op die test is gebaseerd, ook fraude.

En dan de tegenwerping: “Maar, maar, ehh…. hoe zit het dan met al die zieke en overleden mensen? Waarom zijn ze dan eigenlijk ziek?”

Duizenden woorden zijn er door ondergetekende opgeschreven om die vraag te beantwoorden. Talloze artikelen zijn er over verschenen. Het zit namelijk als volgt:”

A NUMBER of conditions—none involving COVID, and most involving old traditional diseases—are making people sick.

“Er zijn een aantal aandoeningen – geen enkele met betrekking tot COVID, en de meeste met betrekking tot oude traditionele ziekten – die mensen ziek maken.

Hieronder een aantal links, ter onderbouwing van bovenstaande tekst:


[1]: (link)
[2]: (link)
[3]: (link)
[4]: (link)

12 gedachtes over “Het fabriceren van een illusie: pandemie door diagnostische test

 1. Er is géén pandemie !

  WHO manipuleert definitie.

  https://www.who.int/bulletin/volumes/89/7/11-086173/en/

  Corona uitbraak in sinds 2012 bekend !

  Klik om toegang te krijgen tot EMHJ_2013_19_Supp1_S12_S18.pdf

  In 2009 en 2018 is er een korte uitbraak in de VS geweest dit is tijdens een hoorzitting bevestigd.

  Medicijn aangekocht door het RIVM mogen niet voor labbekakken gebruikt worden !

  https://www.msn.com/nl-nl/news/other/rivm-koopt-chloroquine-tegen-coronavirus/ar-BB11GPLA

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/142970750/inspectie-dwingt-limburgse-huisarts-te-stoppen-met-corona-mix

  Zelf testen verboden, maskers verboden

  https://www.standaard.be/cnt/dmf20200320_04896710

  Conclusie: slecht in elkaar gedraaid scenario waarschijnlijk door tijd gebrek ?

  https://angel-wings.nl/gezondheid-uiterlijk/2020/01/inzicht-in-het-corona-virus-hoax/

  Like

 2. Net als dat we weten dat 9/11 een false flag was, we weten dat mh17 door gevechts vliegtuigen omlaag gehaald is, zo weten we ook dat er geen pandemie is.
  Ook al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.
  Tegenwoordig ben je zomaar een wetenschapper, er zijn er zoveel dat ze om het hardst schreeuwen om aandacht te krijgen, de enige inhoud die ze hebben is hun academische titel. De echte wetenschappers echter, die geen tijd hebben om te schreeuwen en gewoon doen wat een wetenschapper behoort te doen nl. een gedegen, goed onderbouwt onderzoek doen, worden de al dat geschreeuw naar de msm achtergrond gedrukt, en als ‘ eccentriek’
  weg gezet.
  De leugens worden gewoon openlijk verkondigd. Mensen zijn zo druk met smartphones en stupide tv shows ed, dat ze niet meer voor zichzelf kunnen nadenken. Ze absorberen wat ze voorgekauwd wordt en hebben geen interresse meer voor dingen zoals geschiedenis, biologie en natuurkunde.
  Het valt mij op dat op forums zoals dit meestal de ‘aow-ers’ reageren, wij kunnen nog vergelijken en nadenken, dat was ons in onze jeugd bijgebracht.
  Misschien dat de overheid ons daarom weg treitert en probeert zelfmoord pillen op te dringen.
  De domme massa, waarin ‘domme’ helaas een understatement is geworden.

  Geliked door 3 people

 3. Wat is het toch verhelderend om dit artikel te lezen, afgezet tegen de voor(of op-)lichting door reclamebureau Rutte, ook wel RIVM genoemd. Nu meent een zéér gerenommeerd virologe dat de hardnekkigste en dodelijkste virussen erg snel weer uitstervend, dat in tegenstelling van het verhaal van viroloog Osterhaus, de CEO van een producent van anti- doses voor virussen. Maar wie o wie heeft er nu gelijk? In ieder geval niet het RIVM!

  Like

 4. Het fabriceren van een illusie: pandemie door diagnostische test

  Het desocialiseren van de mens is reeds in volle gang gezet door de huidige en voorgaande regeringen die naadloos overgaan tot de volgende stap na de Convid-19 plandemie de Nieuwe Wereld Orde.

  Voorlopig worden bijna alleen oudere mensen met een of meerdere onderliggende ziektebeelden getroffen. Verzorgingstehuizen waar de medewerkers spaarzame beschermingsmiddelen tot hun beschikken hebben, die gewoon een kaalslag onder de bewoners teweeg hebben gebracht, het is naar mijn mening een georkestreerde chaos aan het worden.

  Toch is de MinPres nu een van de meest solide minister presidenten geworden, dankzij de gekaufte media natuurlijk en Corinne Ellemeet GL glibbert van ingetogen vreugde van haar pluche zetel zij ziet haar droom van een sterk gereduceerde ouderen bevolking elke dag na de nieuwste update van het RIVM waarheid worden.

  David Icke legt in een paar minuten uit,
  wat er nu precies gebeurd is, met betrekking
  tot de verbannen video, op o.a. YouTube.

  Like

 5. Gestapo’s in de Franse gehuchten, moeten je ausweis zien en weten wat je op straat doet.
  Je moet daarvoor thuis een straatvergunning invullen, met afstand en tijd.
  En dat wordt ter plaatse geregistreerd….
  Mensen gaan hier gewoon, nou ja, gewoon, verder met hun leventje, doch valt het me wel op hoe mensen zich verschuilen, je in ene niet meer willen kennen, je ontwijken, scary, nie dan?
  Het lijkt wel oorlog….

  Like

 6. Ja, het lijkt wel oorlog………
  Wij mogen binnenkort kiezen voor een vrijwillige app op onze (?) smart- of i-phone.
  Zodat we 24 uur geregistreerd en gecontroleerd kunnen worden.

  Like

 7. Pingback: Coronaterreur gestopt – Servië | De Binnenlandsche Bataafsche Courant

 8. Pingback: Regeringen moeten bewijzen dat deze ‘pandemie’ géén HOAX is. | De Binnenlandsche Bataafsche Courant

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s