5G uitrol: Journalisten doen hun werk niet – of mogen het niet….


We horen nogal wat overspannen reacties van de media als het gaat om de uitrol van het 5G Netwerk.

Overspannen media in de zin van met oorverdovend lawaai iedereen die wat vraagjes stelt proberen “kalt te stellen”.

Is dat de nieuwe taak van de “media”?

Blijkbaar wel, want wat krijgen sommigen er ongenadig van langs als de link tussen het “coronavirus” en 5G zendmasten wordt gelegd. Alsof ze hoogverraad plegen. De nieuwe media laat geen gelegenheid voorbij gaan onderzoeksjournalisten, professioneel dan wel amateur, met gebruik van alle middelen af te branden. Meestal onder de code “complotdenker”.

Nu begonnen is met het opstoken van de 5G zendmasten, worden de medewerkers van de nieuwe media bloedlink en levensgevaarlijk. Degenen die dit doen zijn niet alleen complotgekkies, maar ook nog eens volksgevaarlijke massamoordenaars. Immers, de hulpdiensten en ziekenhuizen, lopen groot gevaar door defecte verbindingen patiënten niet meer te kunnen redden van een wisse dood.

Het is nogal simpel.

De bal ging aan het rollen, toen bekend werd dat grote schepen, midden op zee werden overvallen door het “coronavirus”. Dat was niet logisch. De enige logica die men kon vinden was de connectie met 5G installaties aan boord van die schepen. Toen is men verder gaan zoeken, en dan stuit je op de Chinese brandhaard Wuhan, een stad van 11 miljoen inwoners en 12.000 5G zendmasten. Er waren filmpjes op internet te vinden, dat mensen met spastische bewegingen dood lagen te gaan in een lift. En zo ging het steeds verder. Tenslotte voelde een New Yorkse arts zich geroepen om alarm te slaan over hoe zijn patiënten het ziekenhuis werden binnen gereden. Acuut zuurstofgebrek, alsof ze in een vliegtuig op 10 km hoogte zonder lucht kwamen te zitten. Geen longproblemen dus, maar zuurstofgebrek. De commandant van een Amerikaanse carrier – met plotseling honderden coronapatiënten, ondanks isolatiemaatregelen – werd direct ontslagen, omdat hij alarm had geslagen en nader onderzoek wilde.

Men is 1 plus 1 op gaan tellen en na vergelijkende verklaringen en het intekenen van kaarten rolde er min of meer een tendens uit. Echter, dat ging lang niet overal op. In Italië blijken er geheel andere oorzaken aan ten grondslag te liggen, evenals in Spanje. Maar in New York werd dezelfde conclusie getrokken.

De media moet niet zo overspannen beginnen te tieren, dat er een complotgekkie het zwijgen op moet worden gelegd. De overspannen media behoeft maar twee essentiële vraagjes te beantwoorden. Zolang die niet afdoende zijn beantwoord stellen we voor met het 5G netwerk nog even niet te beginnen.

 1. Is er onderzoek gedaan naar de eventuele gevolgen voor de volksgezondheid vóórdat er toestemming is gegeven het 5G netwerk wereldwijd uit te rollen? Graag even dat uitgebreide rapport opleveren en de kou is al voor een groot gedeelte uit de lucht.
 2. Is het de overspannen media bekend dat met de militaire toepassing van wapensystemen op basis van 5G na klachten en ziektegevallen onder het eigen personeel is gestopt? In het kader van het toepassen van mosterdgas en een onverwacht draaiende wind, die de eigen gelederen decimeert.

Het is bekend dat in Moskou het 5G netwerk ook sinds kort is aangezet. Niet verwonderlijk dat er een “uitbraak” op is gevolgd? Wie zal het zeggen. Minder bekend is het dat het Russische ministerie van Defensie in de 70-er jaren al proeven heeft gedaan om het als wapen te gebruiken, met laten we zeggen “wisselend succes”. Waarschijnlijk ook een kwestie van windrichting en kostenplaatje.

Niet onbelangrijk is het kort geding wat door een Deense politieke partij tegen de staat Denemarken is aangespannen:

5G IS A WEAPON

RAPPORT (34 pagina’s)

In een vorig leven hebben we hier ook al eens over bericht, zie hieronder.

Herstel de Republiek – 8 september 2019

5G is een WAPEN en géén “absolute must”

Laten wij het vandaag ook maar eens over 5G hebben. U weet wel, dat stralingsgevaar, tenminste als je de “mietjes” onder het mensdom moet geloven. Het is nodig, iedereen wordt er beter van en bovendien: we hebben nu 4G en dat is ook al jaren in gebruik. De mensen moeten vooruit, je ontkomt er niet aan, iedereen moet overal bereikbaar zijn, dus wat zeuren ze nou!

Of het zeuren is, zullen we aantonen.

Even terug in de tijd.

In de Sovjet Unie hebben militairen in 1972, 1977 en in 1997 proeven met 5G op mensen en dieren uitgevoerd. Een gewoon militair experiment, om te kijken of je het als wapen tegen levende wezens zou kunnen gebruiken. Bij ieder experiment bleek, dat mensen op wie het was uitgeprobeerd, metabolische problemen kregen. Dat wil zeggen dat er zich in snel tempo symptomen van stofwisselingsziekten gingen vertonen. Het immuunsysteem begon uit elkaar te vallen, problemen met het bloed, immuunziekten sloegen toe, steeds terugkerende afwisselende medische en neurologische problemen. Bij dieren werd na sectie geconstateerd dat het beenmerg was aangetast en beenmerg zorgt voor de productie en instandhouding van het immuunsysteem. Verder werd geconstateerd, dat de longen waren beschadigd, de aanmaak van enzymen was verstoord en het nucleaire DNA was beschadigd. De totale blootstelling tijdens de verschillende experimenten van 60 dagen was ongeveer 15 uur geweest. Per dag dus gemiddeld 15 minuten. Het stralingsniveau was in die tijd nog niet zo hoog als wat er straks in een klaslokaal op uw kinderen wordt losgelaten.

In een stad als Wenen is het 5G netwerk al bijna compleet. De nietsvermoedende stadsbevolking begonnen direct al last van bloedneuzen te krijgen. Pijn op de borst, zelfs hartritmestoornissen begonnen zich onder jong en oud te manifesteren. Daarbij kwamen er talloze klachten over vermoeidheid, duizeligheid en overgeven bij de huisartsen binnen, veel meer dan normaal. Het waren precies de symptomen van de “microwave sickness”, een kwaal die al sinds 1932 in de medische wereld bekend is.

Tja, we weten dus eigenlijk al bijna een eeuw, waar we mee bezig zijn. Gelukkig voor de voorstanders gaat de opgedane kennis bij iedere generatie verloren. Want in Rusland wordt gewoon 5G geïmplementeerd, ondanks hun eigen onderzoeken. We geven u een link van de website waar twee deskundigen aan het woord komen. Deze twee deskundigen worden van alle kanten geridiculiseerd, aangevallen, bedreigd en vervolgd. We kunnen ze dus daarom maar beter serieus nemen en de voorstanders als “broodetende profeten” per definitie NIET.

https://leroyford.com/5gcancer

Nog een paar voorbeelden uit de gesprekken op de video.

Maar liefst 350 milieuorganisaties uit 96 landen zeggen: STOP 5G!

Vanaf het begin weet men dat dit soort straling verantwoordelijk is voor het afsterven van vogels, insecten en zelfs vee.

Brandweerlieden in California mogen niet met 5G werken in verband met gezondheidsproblemen die er aan worden gerelateerd.

Een gemilitariseerde toepassing van 5G als elektronisch wapen is getest op Amerikaanse commandotroepen met als gevolg dat ze zélf ter plekke machteloos door de knieën zakten.

Een hoogleraar in de geneeskunst heeft aangetoond dat de natuur zich niet tegen 5G kan verweren. Het is funest voor de ogen. Het tast je gezichtsvermogen aan, veroorzaakt staar, glaucoom (groene staar), maculadegeneratie. Daarnaast zijn nierfalen en andere nierkwalen direct te relateren aan 5G.

5G tast het beenmerg aan. Beenmerg is essentieel voor aanmaak van stoffen voor je immuunsysteem. Met het verzwakken van het immuunsysteem krijgen allerlei ziekten kans zich te ontwikkelen, zoals kanker. En 5G zou in geen enkele relatie staan met het veroorzaken van kanker? Het is maar hoe je je verhaaltje opschrijft.

5G is een wapen. Wapens zijn bedoeld om mensen te doden.

Hoe duidelijk wilt u het hebben?

5G is gebouwd om ieder elektronisch apparaat in uw huis of op uw werkplek te bespioneren, c.q. te manipuleren.

envirowatchrangitikei.wordpress.com

Waar hebben wij, mensen 5G voor nodig? Welnu, wij MOETEN bereikbaar zijn, ALTIJD en OVERAL. Voor ons eigen bestwil…..

Anders gaan we op termijn dood. Zoiets…..

Petitie Stop 5G loopt niet echt

Kort daarna hebben we een volgend bericht gepubliceerd.

Herstel de Republiek – 18 oktober 2019

Misvormde baby’s en 5G

Nog even ter herinnering:

5G is een wapen, geen communicatiemiddel.

Een wapen wat door militairen in de vorige eeuw is getest en afgekeurd, omdat er bij de inzet ervan ook in eigen gelederen slachtoffers vielen. Voor de verwarden onder ons: vergelijk het met het inzetten van mosterdgas tegen de vijand bij tegenwind. Of nog erger: met een aansteker checken waar het gaslek zit.

Wat voor militair gebruik is afgekeurd willen we nu wereldwijd gebruiken om te communiceren. Waar moet je beginnen? Gelukkig staan er steden ongeduldig te trappelen om dit moderne hulpmiddel op elke hoek van de straat te installeren, bijvoorbeeld “Modellstadt Gelsenkirchen”. Zodat men trots als eerste kan pronken met de slogan: “Wir sind totalvernetzt!” Dat de burgerij daarmee “totalverneukt” is, doet niet ter zake. De onbeduidendheid van de burger blijft, zolang hij of zij met een ton schuld wordt geboren.

1 + 1 = 2

(1) De wetenschap staat voor een raadsel:

De Telegraaf bericht

(+ 1) Gelsenkirchen modelstad 5G netwerk – in Duitsland hebben ze zelfs al een “Digitalisierungsminister”:

Gelsenkirchen Totalvernetzt

(= 2) Alles is altijd 100% toeval, we moeten niet overdrijven:

Tsunami aan misvormde baby’s in Modellstadt Gelsenkirchen

In dit geval zouden we moeten zeggen, dat hier wellicht, heel misschien sprake zou kunnen zijn van 99% toeval…. Maar toegegeven, dit is meer een complottheorie dan een logische vaststelling, dat begrijpt u ook wel.

Een complottheorie is het ontmaskeren van de overheid op straffe van financiële ruïnering, strafvervolging of eenzame opsluiting in een krankzinnigengesticht. Dat risico gaan wij hier niet nemen, dus…:

…. niets aan de hand, doorlopen graag.

Hoe een en ander uit hand kan lopen, konden we vrij snel zien. Eind vorig jaar toch nog maar even over gefilosofeerd.

Herstel de Republiek – 23 december 2019

Big Brother is watching you?

Het heet “in het belang van de consument”, maar het is precies het omgekeerde. We leggen het nog maar eens uit.

Plotseling komt naar buiten, dat verkopers van Tv’s, smartphones, huishoudelijke apparaten en alle andere zaken die elektromagnetisch worden aangestuurd, de plicht hebben om de consument te voorzien van “regelmatige updates”. Dat zijn zo van die kleine, geniepige berichtjes, zo vlak voor de feestdagen, in de hoop dat het geruisloos kan worden afgetikt. Wat een grappig krantenberichtje komt er nu dan weer voorbij?

Kabinet: Verplichte updates voor telefoon en tv

Verkopers van telefoons en televisies krijgen de plicht om een tijd lang software-updates te geven. Nu worden veel apparaten verkocht waarvan de updates al na korte tijd stoppen, waardoor ze snel verouderd zijn en niet meer goed werken.

Tja, je zou het zo kunnen geloven, de overheid zijn wij met zijn allen immers zelf. Vervolgens komt er een kleine aanvulling:

De ‘updateplicht’ staat in een wetsvoorstel van het kabinet.

Kabinetten die wetsvoorstellen maken? Jazeker, want we hebben er immers zelf voor gekozen, dit Kabinet-69, toch? Dus dan hebben ze alle recht om ons van alles en nog wat wettelijk te gaan verplichten. Simpel. De staatssecretaris, die we immers ook allemaal juichend hebben binnengehaald, ene Mona Keijzer van Economische Zaken (CDA), legt het uit:

,,Consumenten moeten weten wat zij van deze apparaten mogen verwachten. De snelle groei van de markt voor bijvoorbeeld slimme tv’s en wasmachines biedt voordelen, maar het is vaak nog onduidelijk waar je als consument terecht kunt als een slim apparaat het niet meer goed doet.”

Gut, de bezorgdheid van deze christendemocraat druipt er van af. Maar ook zij weet drommels goed dat de staat de rol van het “Albesturend Opperwezen” overneemt. Mag dat eigenlijk wel?

Maar, beste Nederlanders, wij hebben dit allemaal echt zelf gewild. Wanty wat wordt er in het berichtje ook nog stiekempjes gemeld?

Het kabinet volgt daarmee Europese regelgeving die op initiatief van Nederland tot stand is gekomen.

Dus zo zit dat: wij, Nederlanders hebben er zo op aangedrongen. Het is toch grappig, dat geen Nederlander in de gaten heeft wat hij of zij zelf wil, laat staan dat hij of zij er in Brussel zo op heeft aangedrongen. Dat wordt door de EU en het Kabinet geregeld. Wij, Nederlanders willen waar voor ons geld, dus dan zal het wel goed zitten.

Draai het echter nu maar eens om. Al die apparaten, straks meer dan 20 miljard (!) zijn online verbonden. Via internet of het 5G netwerk. Wij kunnen via ons Pc’tje allerlei dingen downloaden en uploaden. Dat vinden wij handig. Maar dat vindt de overheid, als wakend oog van ons welbevinden, óók handig. Want wat er in kan, kan er ook weer uit. En dat is precies de bedoeling: de burgerij in de peiling houden. Het beruchte “Big Brother” idee van controle en beïnvloeding.

U zult zeggen: beïnvloeding? Hoe dat dan? Ook dat is vrij eenvoudig als alles kan worden “bewaakt”. U heeft vast wel eens van het werkwoord “hacken” gehoord? Dat hoeft de overheid dan niet meer te doen, omdat alles online aan elkaar is gekoppeld. Van buitenaf kunnen dus met het grootste gemak zaken worden gecontroleerd én gemanipuleerd. Vergelijk het met de “DNA bewijsvoering”. Op het moment dat u wordt verdacht, moet u DNA inleveren, zodat er altijd een “match” is. Of vergelijk het met de enorme drugsvangst die zogenaamd direct door de “autoriteiten” is vernietigd. O, ja?

Of iemand om een duistere reden onschendbaar maken, hem “majesteit” (uwe verhevenheid) laten noemen, zodat hij nimmer een aanslag “in naam des konings” ontvangt. Vervolgens blèrend naar de door hemzelve benoemde “rechter” hollen en een schadeclaim indienen, als zijn “privacy” wordt geschonden? Onschendbaar geachte flapdrollen en meekruipende druiloren aan de macht. Ons land is een paradijs voor nitwits. En de cocaïne-vastgoedmaffia, ook.

Staatsrechtelijke harakiri in aantocht.

Want wie kan er bij volledige online controle van staatswege nog overeind houden dat kinderporno op een Pc van een van pedofilie verdachte NIET is geüpload door de recherche, die ook wel eens van een dossier af wil? Of, als de republikeinse beweging wordt verboden, er “opruiend en strafbaar materiaal” op uw computer wordt aangetroffen? Dat de AIVD via uw smartphone een hackopdracht uitvoert en u daarvan de schuld kan geven? Alles kan, in het land der blinden.

Men kan zich een ons controleren en bij hoog en laag beweren wat men wil: het is van nul en generlei waarde meer. Big Brother is killing himself. We leven in het mooiste land van de wereld, echt!

Want: dán kunnen wij er wel bij gaan staan en er naar te kijken…..

Conclusie

Er zijn meer dan voldoende aanknopingspunten voor de media om te voorkomen dat er een mediale burn-out gaat plaatsvinden.

Dus niet overspannen beginnen te schelden, maar onderzoeken waar de geruchten vandaan komen. Dan kun je niet over één nacht ijs gaan, dat vereist gedegen onderzoeksjournalistiek. Niet zoals Nieuwsuur het doet, die in opdracht een “lekkage” gaat onderzoeken én ons doet geloven, dat ze geheel zelfstandig iets tot stand weten te brengen. Doorgaans hoor je er niet zo veel meer van, als het is “overgewaaid”. Dat is dan ook precies de bedoeling geweest, wiens brood men eet….

Om niet direct de moed te verliezen leveren we hier nog enkele tips voor het onderzoek, want de producenten hebben al toegegeven dat er niets over bekend is, omdat ze het niet hebben onderzocht. Waaruit blijkt, dat ze ook niet kunnen lezen, dan wel net doen of ze gek zijn. Klik op het plaatje:

Wireless Industry Confession

En misschien is het raadzaam om te kijken wat er in Gelsenkirchen is gebeurd, de laatste weken, als we dan toch al weten, dat ze daar “totalvernetzt” zijn. Appeltje – eitje.

Een bezoekje aan Geneve afleggen misschien, waar de UNO met o.a. WHO zit: vorig jaar is het aanleggen van het 5G netwerk abrubt afgeblazen, waarom eigenlijk?

En laat deze 332 wetenschappers en medici maar eens uitleggen wat er hand is met dat 5G netwerk (in oprichting). Als het aan hen ligt, komt dat er voorlopig niet van. Vanwaar de haast? Gaat heen en word warm, zou ik zeggen.

13 gedachtes over “5G uitrol: Journalisten doen hun werk niet – of mogen het niet….

 1. Het artikel is nog veel te aardig van toon alsof er een foutje is gemaakt.
  Neem van mij aan: hier is sprake van misleiding, diefstal, moord en milieuschade op wereldschaal.

  De banken en corporaties valt piraten gedrag aan te rekenen om zoveel mogelijk geld binnen te harken als mogelijk zonder met iets rekening te houden. En we weten dat 5G veel meer is dan alleen geld. En dat weten deze partijen ook donders goed.

  Zo mogelijk zijn overheden nog erger omdat zij primair hun functie hebben verzaakt… Overheden wordt door de burgers betaald en tegenover die betaling staat een verplichting. De burgers hebben overheden vertrouwd en overheden hebben de burgers massaal verraden.

  De banken + corporaties + overheden staan ongelooflijk voor schut !!!
  Het is de hoogste tijd dat burgers maximaal in verzet komen en dat deze machtsgreep op wereld schaal volledig wordt ontmanteld.

  Like

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s