De Nederlandse grondwet en onze fundamentele grondrechten


De Nederlandse grondwet is een in de loop der jaren volledig ontkrachte wet en verworden tot een bedrijfsreglement van de Nederlandse vennootschap.

Met het opleggen van “noodmaatregelen” als gevolg van een stofje wat van mens op mens overspringt, “coronavirus” genaamd, wordt dit maar weer eens pijnlijk duidelijk.

De meest voorkomende clausules in de Nederlandse grondwet luiden achtereenvolgens:

“… behoudens bij wet bepaald…”

“… krachtens de wet anders bepaald, gesteld of beperkt…”

” … behalve in de wet bepaald …”

De uitdrukking “redelijk” komt ook voor, maar die redelijkheid wordt altijd bepaald door de overheid krachtens een of ander artikel in een of andere subwet. Voor uw beleving lichten wij er één artikel uit, waar al die voorbehoudsmakende termen niet in worden genoemd. Met andere woorden: er is niets of niemand die dat kan tegenhouden.

Artikel 3. Gelijke benoembaar­heid

Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

U ziet het al: Nederland kleurt plotseling oranje. Probeert u zich maar eens op gelijke voet kandidaat te stellen voor de hoogste publieke functie: staatshoofd. Toch zou dat eigenlijk eens moeten. Een fatsoenlijk Nederlander met een dijk van een CV, van onbesproken gedrag en absoluut geen last van belangenverstrengeling, die zich kandidaat stelt voor de functie van staatshoofd. En bovendien net zoveel aandacht van de “kwaliteitsmedia” kan genieten als er aandacht is voor een prinsesje dat een windje laat.

Regeren bij decreet – wel zo handig

Het regime in Den Haag heeft bij decreet op basis van “wetenschappelijke waarnemingen” noodverordeningen uit doen gaan. Vooral op basis van “wetenschappelijk onderbouwde voorspellingen, die kant noch wal raken. Het verspreiden van allerlei paniekverhalen, nadat eerst 3 weken niets is gedaan, tekent de belangenverstrengeling van de overheid. Het onwettige, want ongekozen, regime Rutte c.s. voert de agenda stipt uit, niet in het belang van de bevolking, maar in het belang van een kleine groep uitverkorenen namens The Crown. Het gedram om een vaccin is op zijn minst verdacht, als er al allerlei conventionele geneesmiddelen worden toegepast, die zelfs de oudste patiënten genezen. Het RIVM is een overheidsinstantie en daar mogen wij de conclusie uit trekken, dat deze instantie NIET het belang van de inmiddels wat opstandiger bevolking dient.

Als in de Middeleeuwen de pest of melaatsheid uitbrak, dan werden de besmetten geïsoleerd. Dat gebeurt nu ook, zij het dat voor het gemak maar alle gezonde mensen óók worden geïsoleerd. De dienders en BOA’s hebben de tijd van hun leven en bloeien helemaal op. Nog een grondrecht, over de integriteit van ons lichaam.

Artikel 11. Onaantastbaar­heid lichaam

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Door de noodverordeningen, die nog geen wet zijn, wordt de integriteit op ons lichaam ontkracht. De Haagse politieke kaste zal geen obstakel vormen om van die uitgevaardigde decreten en wetje te maken. De Haagse politiek zit in hetzelfde schuitje. Niet ons schuitje, maar ze hebben een wat luxere uitvoering. Mits iemand echt tegenstand biedt, dan wordt hij overboord gekieperd. Op basis van dit grondrecht kun je een vaccinatie weigeren en mag de politie je met geen vinger aanraken. Niemand mag je het zwijgen opleggen, ook niet volgens de ontkrachtingsclausules van Artikel 7 van de grondwet.

ALLE grondrechten worden bij wet met voeten getreden.

Als er straks een wetje door de Kamer wordt gejast, is uw integriteit ook grondwettelijk opgeheven. En als u op basis van de grondwet juridisch verhaal wilt halen bij “de wetgever”, dan komt u het volgende grondwetsartikel tegen:

Artikel 120. Constitutionele toetsing

“De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”

Dus als je al niet meer naar de rechter kunt om je recht te halen, waar is de grondwet met alle grondrechten dan gebleven? Bijgezet als een besmeurd museumstuk in het kader van de geschiedenis van de vennootschap der Nederlanden.

Is er wel een verschil tussen democratie en dictatuur?

Dat station zijn we al gepasseerd. De dictatoriale bevoegdheden, welke de overheidsinstanties zichzelf hebben toegeëigend, zeggen meer dan genoeg. ALLES onder de dekmantel van een pandemie, die de naam griepgolf nog niet eens mag dragen. ALLES onder de dekmantel van een “virus” die we niet kunnen zien, het is een onzichtbare vijand. Ale bijna 2 eeuwen. En ALLES onder de dekmantel van “landsbelang”, “volksgezondheid” en “elkaar in de smiezen houden”.

Het fundament van de rechtsstaat is door de rechtsstaat zelf onderuit gehaald, met goedvinden van een progressief doodsbenauwde bevolking, aangezwengeld door de massamedia, die onder controle staan van dezelfde krachten als die het “virus” hebben gepatenteerd – voor alle zekerheid.

Iedere tegenwerping zal geen hout snijden. Onder valse voorwendselen alle rechten bij de bevolking ondermijnen en weg halen, is strafrechtelijk vervolgbaar. Later zal het regime aantoonbaar moeten maken dat er op basis van keiharde gegevens tot ontmanteling van de rechtsstaat is overgegaan. Of het parlement daar nu aan mee heeft gedaan of niet: het parlement heeft zichzelf allang buiten werking gesteld. Deze groep uitverkorenen moeten we straks persoonlijk aansprakelijk stellen voor de gemaakte onkosten van het slopen van de Nederlandse economie.

Mits aangetoond kan worden dat er een pandemie als gevolg van een virus heeft gerechtvaardigd, dat de grenzen worden gesloten, dubieuze afstandsregels worden gehandhaafd met dikke boetes, idioot gedrag vertonen door alles te poetsen om onze immuniteit te ontmantelen, dat onze rechten zijn afgepakt, ons inkomen is gehalveerd en de toekomst van onze kinderen naar de kloten is geholpen.

Alleen dan gaan ze vrijuit. Zo niet, dan moet men bloeden.

In het waarschijnlijke geval dat de pandemie een griepgolfje is gebleken en de stijging van het aantal doden is toe te schrijven aan de grijze tsunami, hebben we het over crimineel gedrag. Met het elimineren van ongeveer 300 direct en indirect betrokken kopstukken, bestaat de vennootschap Nederland niet meer. Vervolgens kan het volk bepalen wat er moet gebeuren.

Laat.het.maar.beginnen.

39 gedachtes over “De Nederlandse grondwet en onze fundamentele grondrechten

 1. “Is er wel een verschil tussen democratie en een dictatuur?”

  De heersende klasse verbergt de realiteit voor de kudde door het gebruik van semantiek.

  Slavernij wordt “regering”.

  Diefstal wordt “belasting”.

  Geïndustrialiseerde moord wordt “oorlog”.

  Domesticatie wordt “onderwijs”.

  Wanneer autoriteiten naar het “publiek” verwijzen, vervang het dan door “menselijk vee”.
  Doe dat en iets onschuldigs als openbaar onderwijs onthult zijn ware aard als domesticatie van menselijk vee..

  Liked by 1 persoon

 2. T.a.v. de gebeurtenissen rondom het kroon virus zien we steeds openlijker uitingen van boosheid, van woede.
  Bijvoorbeeld in O’rijk (op 22 april ’20):
  https://www.youtube.com/watch?v=iHdKzyWdxU0 (6 min.)!
  Der Kanzler volkomen in zijn hemd; doch nog steeds weet hij zijn positie te handhaven.
  Maar hoe lang nog?

  Een week daarvoor dreef der Sebastian nog groots de spot met de burgers:
  https://marbec14.wordpress.com/2020/04/29/verhoehnung-aller-oesterreicher-kurz-interessiert-verfassungsmaessigkeit-der-corona-massnahmen-nicht-2/

  Voor hem (c.s.) zal dan ook gelden (citaat uit artikel): “Deze groep uitverkorenen moeten we straks persoonlijk aansprakelijk stellen voor de gemaakte onkosten van het slopen van de Nederlandse economie.”

  Uiteraard kleven er heel wat meer destructieve aspecten aan de genomen maatregelen, dan alleen economische.
  En de politie helpt mee: “Die Polizisten sind das Fundament jeder Diktatur”
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=V0KFsXQfY7k&feature=emb_logo (13 min.)

  Er zitten echter ook zeer duidelijk positieve aspecten aan al de vrijheidsbeperkende maatregelen.
  Hoewel ik het niet met alles in dit artikel** eens kan zijn (met name t.a.v. het functioneren van Hern Strumpf), geeft het m.i. zeker wel een en ander aan ter verdieping van het bewustzijn.
  En zei ook Gurdjieff (die liet weten dat zijn kennis op zéér oude beschavingen terug gaat) immers niet dat ons grootste probleem is dat wij ons ons ware Zelf niet herinneren? Zoals ook in dit artikel wordt meegedeeld: **http://finalwakeupcall.info/blog/2020/04/29/de-herontwaking-van-de-mensheid/
  Wanneer we hier (wie zijn verleden kent) weer mee in contact komen, zullen we boven [de “val” van] 3D uit stijgen!

  De huidige wereldwijde omstandigheden doen me denken aan de yin-yang symboliek: in het diepste duister begint het licht weer te schijnen. In deze zin kan het “Corona proces” een krachtige katalysator zijn tot de sprong naar een hoger bewustzijnsniveau.
  Want uiteindelijk zullen we boven die yin/yang dualiteit uit dienen te stijgen; oftewel ons dus naar hogere dimensies dienen te ontwikkelen. Zoals Tesla zo duidelijk aan gaf: denk in termen van energie en trilling!

  Liked by 2 people

 3. Lock up verordening van Rutte, de sleepwet van Ollongren (!) en de wet van P.H. Donner, de zogenaamde mediacode die de NOS in één keer aan de staat verbindt. Daarmee is de democratie definitief van de baan. Wat overblijft kun je samenvatten met “Je doet wat wij zeggen of willen, anders krijgt je met ons te doen”. Dan krijgt je op een soort Noord Koreaanse dictatoriale manier de staatspolitie (ook RVD) te doen.
  Je zou bijna denken dat Willem de Zwijger een vooruitziende blik had toen hij op zijn sterfbed zei “Wat moet er van dit arme volk terechtkomen?”. Overigens is voor die woorden nooit een bewijs gevonden!

  Like

 4. Nog steeds geldt het devies:

  Er staat niets tussen Mij en mijn Oorsprong !

  Dus ook geen Grondwet (!) en zeker geen totaal verrot corrupt zooitje sexueel geperverteerde dieven en moordenaars met hun verrotte stinkende opgeblazen ego’s !

  Maar beseften al deze mensjes met hun simpele en domme wensjes nu maar eens….

  Like

   • @Lars Dat zal dan wel, en zeker ze hebben heel veel macht. Ik vermoed dat wereldwijd een gigantisch netwerk , zogezegd een ondergronds leger van geheim agenten met rucksichtsloze opleiding en instelling alle regeringslijders en andere belangrijke personen b.v. militairen van hoge rang idem geleerden profess-oren enz in hun macht heeft en controleert zodanig dat ZULLIE(zie: opsomming) precies doen wat die pauselijke kliek wil.
    Het Bewijs zien we eigenlijk nu voor onze ogen met deze Crona-crisis. Geen enkele president of min-pres of wat dan ook wijkt af van wat verordonneert!!!
    Maar één ding @Lars: A;s ik die paus, president of wat dan ook tegenkom in een donker steegje, dan blijft er niets van hem (of haar tegeswoordigs dus) over, al weet ik dat het maar een ‘loopjongen’van de werkelijke macht achter de macht is.

    @Lars dank voor deze buitengewone verhelderende site!!! Heb hem al gesaved op HD en 2xUSB.

    Like

   • Nog even over die hele kliek, al hebben ze de hele wereld in hun zak, al stinken en feesten ze tot ze er bij neervallen, nooit, ik zeg nogmaals NOOIT zullen ze de echte liefde, de echte schoonheid van de natuur, van deze Aarde, van de ware Kunst ervaren. En ze kunnen hoog en laag springen : Ze komen allemaal uit de Vrouw (tenzij reageerbuis gefokt want dat kan ook nog met hun geleerden enz) en ze kunnen hun verrotte organen door het feestvieren transplanteren wat ze willen, MAAR eens komt het einde, Eeuwig leven is helaas itt met hun leer niet weggelegd.
    Kortom: Ze gaan gewoon ook DOOD, en ik hoop morsdood! Sorry maar dat moest er even uit 🙂

    Like

 5. regel 1
  In gelijke gevallen gelijke behandeling.
  De politicus neemt ontslag of de termijn is afgelopen (einde contract met de kiezer), de politicus krijgt een riante wachtgeld vergoeding.
  De arbeider neemt ontslag of zijn /haar contract is afgelopen, de arbeider krijgt niets.
  Dit is bij wet geregeld en iedereen is gelijk voor de wet, behalve…….. dat staat niet in de wet.
  In andere landen heeft men er een bepaald woord voor, iets van cor……………
  Snapt u dat nog?
  Willen is geboren. ik ben geboren, Willem krijgt een riante belasting vrije uitkering, ik krijg niets.
  Conclusie de grondwet discrimineert!

  Like

 6. Dit stuk bevat een groot aantal onduidelijkheden.
  – Artikel 3 Gw heeft het weliswaar over ‘openbare dienst’, maar daarmee worden voornamelijk ambtenaren bedoeld. Wat de relatie tussen artikel 3 en de koning is, is onduidelijk.
  – Wat heeft het verspreiden van ‘paniekverhalen’ met belangenverstrengeling te maken? En wiens belangen worden nu waarmee verstrengeld?
  – ‘Het onwettige, want ongekozen, regime Rutte c.s.’: we hebben het parlement gekozen. Een meerderheid van de partij in het parlement vormt vervolgens een coalitie van ministers. Je kunt het daarmee oneens zijn en het graag anders zien, ‘onwettig’ is het in ieder geval niet.
  – De vijandigheid tegenover het RIVM is stuitend. Uit het feit dat het een overheidsdienst is kun je niet concluderen dat zij niet het belang van het volk dient.
  – Wat betreft art. 11 Gw: ‘Op basis van dit grondrecht kun je een vaccinatie weigeren’. Dat is dus onjuist, omdat het grondrecht ruimte laat voor beperkingen, zolang ze maar in een wet zijn vastgelegd. Een bij wet verplichte vaccinatie is dus niet in strijd met artikel 11 Gw. Wel loop je dan tegen de bepalingen van het EVRM aan, die weer andere vereisten stelt. Op basis van het EVRM lijkt een verplichte vaccinatie me inderdaad problematisch. Maar dat is dus duidelijk wat anders.
  – EVRM-punt speelt ook wat betreft constitutionele toetsing: het toetsingsverbod ex art. 120 Gw verhindert niet dat de rechter toetst aan de bepalingen van het EVRM. De Grondwet vormt een reguleringskader voor de wetgever, het is nogal wat om haar als ‘museumstuk’ te bestempelen omdat je er geen rechterlijk oordeel over kunt krijgen.
  – Het virus is niet gepatenteerd. Het is een virus dat niet genetisch gemodificeerd is, dus komt niet eens voor patent in aanmerking. Ik ben me bewust van de complottheorieën over het echtpaar Gates: wat een onzin. Zij hebben een coronavirus gepatenteerd, niet dit virus.

  Like

  • Dit stuk bevat een groot aantal onduidelijkheden.

   Dat is voor het eerst dat ik dat hoor. Meestal gaan wij hier veel te kort door de bocht om ons punt te maken. Voor jou – ik tutoyeer maar even, aangezien jij de woorden “onzin” en “stuitend” in je reactie wenst te gebruiken – is dat blijkbaar niet goed genoeg.

   – Artikel 3 Gw heeft het weliswaar over ‘openbare dienst’, maar daarmee worden voornamelijk ambtenaren bedoeld. Wat de relatie tussen artikel 3 en de koning is, is onduidelijk.

   Zeer duidelijk. Meneer van “Oranje” speelt hier namelijk staatshoofd. ’s Lands hoogste publieke functie. Wat er door wie wordt “bedoeld” interesseert mij niets. Feit is dat meneer door niemand is gekozen of benoemd, hij is er plotseling alsof het een wonderbaarlijke verschijning is. Hoe duidelijk wil je het nog hebben.

   – Wat heeft het verspreiden van ‘paniekverhalen’ met belangenverstrengeling te maken? En wiens belangen worden nu waarmee verstrengeld?

   Alles. Zonder angst en paniek dondert je verdienmodel in elkaar. Alle belanghebbenden hebben dus belang bij in stand houding daarvan. Alles werkt er aan mee, ook de bevolking, die elkaar in de gaten aan het houden is. Overheid en media vallen met deze “crisis” daverend door de mand, aangezien hun beider gedrag betuttelend, corrigerend en belerend is. In opdracht van wie? De financiële belangen uiteraard, want alles wordt in het werk gesteld om het verdienmodel overeind te houden. Staatscensuur zal je niet tegenkomen, aangezien de media hun script angstvallig volgen. Belangenverstrengeling, jazeker, het is ernstiger dan je denkt.

   – ‘Het onwettige, want ongekozen, regime Rutte c.s.’: we hebben het parlement gekozen. Een meerderheid van de partij in het parlement vormt vervolgens een coalitie van ministers. Je kunt het daarmee oneens zijn en het graag anders zien, ‘onwettig’ is het in ieder geval niet.

   Wij kiezen hier niks, wij geven onze stem weg met een rood potlood en laten de boel over onze hoofden heen door wildvreemden regelen. Politici zijn de waakhondjes van het kapitaal, niet van de “regering”. Sinds 1806 is hier geen enkele wet geldig. Een wet is alleen geldig, als het volk er mee heeft ingestemd en het is getoetst aan een door het volk geratificeerde grondwet. Alle wetgeving is dus per definitie onwettig, dat is de realiteit, of je het nu leuk vindt of niet. Daarmee is het Rutte regime onwettig, niet alleen wegens het angstvallig precies uitvoeren van de oekazes van het RIVM/WHO/Bill Gates. Deze angstpandemie blijkt een machtig mooi verdienmodel, mits iedereen wordt ingespoten met weet-ik-veel-wat-voor-troep.

   – De vijandigheid tegenover het RIVM is stuitend. Uit het feit dat het een overheidsdienst is kun je niet concluderen dat zij niet het belang van het volk dient.

   Overheden dienen het volk niet, het volk dient de overheid. Het volksbelang wordt door het RIVM zeker NIET gediend, aangezien zij de orders van WHO/Bill Gates c.s nauwkeurig uitvoert. Alleen al het niet narekenen van het corrupte Ferguson model is reden om dat RIVM, deels gefinancierd door filantroop gates en zijn spuitgasten van GAVI – te ontmantelen en fatsoenlijke artsen de boel laten regelen. De vijandigheid van het RIVM jegens de goedgelovige populatie is inderdaad stuitend. Op het criminele af. Geef mij een dag of twee en de rotzooi die deze vaccinatie-lobby heeft geproduceerd is definitief verleden tijd. Als je riolen wilt gaan checken op een onbewezen virus met een bezopen mislukte testprocedure, dan is dat het signaal, dat er iets anders aan de hand is.

   – Wat betreft art. 11 Gw: ‘Op basis van dit grondrecht kun je een vaccinatie weigeren’. Dat is dus onjuist, omdat het grondrecht ruimte laat voor beperkingen, zolang ze maar in een wet zijn vastgelegd. Een bij wet verplichte vaccinatie is dus niet in strijd met artikel 11 Gw. Wel loop je dan tegen de bepalingen van het EVRM aan, die weer andere vereisten stelt. Op basis van het EVRM lijkt een verplichte vaccinatie me inderdaad problematisch. Maar dat is dus duidelijk wat anders.

   Niks wet. Iedereen die iets in een ander tegen zijn zin wil stoppen moet je een document laten tekenen dat hij voor de gevolgen in staat en dat hij exact aangeeft wat er in zit en waar dat voor dient. Lees even wat meer artikelen op deze site, o.a. een Duitse arts, die er geen bal van snapt, deze opgeklopte paniektoestand. Met het EVRM heeft de bevolking ook niet zoveel, we hebben niets gekozen, zijn er nooit bij betrokken en hebben nergens over gestemd. Wat een puinhoop, niet? En dan kom jij met deze rommel aanzetten? How dare you!

   – EVRM-punt speelt ook wat betreft constitutionele toetsing: het toetsingsverbod ex art. 120 Gw verhindert niet dat de rechter toetst aan de bepalingen van het EVRM. De Grondwet vormt een reguleringskader voor de wetgever, het is nogal wat om haar als ‘museumstuk’ te bestempelen omdat je er geen rechterlijk oordeel over kunt krijgen.

   Fout. Wij hebben nooit gezegd, dat de Gw ondergeschikt is aan wat voor buitenlandse of universele wetgeving dan ook. Nergens naar gevraagd, nooit over gestemd en toch worden we er mee om de oren geslagen? Over stuitend gesproken….

   – Het virus is niet gepatenteerd. Het is een virus dat niet genetisch gemodificeerd is, dus komt niet eens voor patent in aanmerking. Ik ben me bewust van de complottheorieën over het echtpaar Gates: wat een onzin. Zij hebben een coronavirus gepatenteerd, niet dit virus.

   Ook fout. Alles is gepatenteerd. Zelfs een niet aangetoond virus. Waarom zou je een ziektekiem willen patenteren en dan uitgerekend door een psychoot, die al heel wat moorden op zijn geweten heeft. Je opmerking raakt kant noch, hoe krijgt iemand het in zijn hersens aan genocide te willen verdienen? Want je gaat mij niet wijsmaken, dat hij het uit liefde voor de wereldpopulatie doet, want die wil de man uitdunnen. “To jank the needle in the kid’s arm, right into the bloodstream….” Fijne vent, die Billy – opsluiten dus. In Italië staat hij al op de karakterdodenlijst.

   Tenslotte: ik vermoed dat je je totaal niet hebt ingelezen in de materie en voorgeprogrammerd een soort script afdraait. Eigenlijk zoals een beleidsambtenaar dat doet, of een Ofiicier van Justitie met ervaringstekort. Het getuigt dan ook van een bewonderenswaardige dapperheid die weinigen je na zullen doen: tegen beter weten in iemand de les lezen, die zich wél in de materie heeft verdiept. Al een jaartje of 20.

   O, en by the way: alleen serieuze en goed onderbouwde reacties op deze uitgebreide toelichting komen in aanmerking om te worden gepubliceerd….

   Like

 7. “De Grondwet vormt een reguleringskader voor de wetgever, het is nogal wat om haar als ‘museumstuk’ te bestempelen omdat je er geen rechterlijk oordeel over kunt krijgen.”

  Hier begrijp ik de logica in het geheel niet van ….
  (Kan een mens dan niet zélf [na]denken?)

  Een REGULERINGskader …..
  (ten gunste van …)
  [Hoe zit het met] Octagon?

  Regering >>> re-GIER-ung.
  Vandaar misschien octogon?

  Like

   • ´´Het is altijd handig iemand gek te verklaren´´ maar niet gemakkelijk, dat is het punt waarom ik denk dat de hele toestand (lees maatregelen) hier onrechtmatig en zeker overhaast genomen zijn. Buiten het feit nog dat er gewerkt is met valse en hypothetische cijfers.Is het te verantwoorden om een oorlogswet in te voeren op basis van vermoeden en of iets mogelijk is? Is het mogelijk dat bijv. Duitsland Nederland binnen valt? Bestaat het vermoeden dat Rusland zich in verkiezingen moeit? etc.

    Like

    • Een regering in een bezet land kan nooiit een eigen beleid voeren.
     Een afwijking van het pandemie-script zou hen duur komen te staan en buitenlandse druk zou ondraaglijk zijn geworden.
     Daarom is men benauwder voor hun opperheren, dan voor de meute die ze eenvoudig op kunnen sluiten.
     Daar heb je natuurlijk wel een goed en gedisciplineerd media-apparaat voor nodig.
     De media hebben een een dodelijke rol vervuld, door voor de karavaan uit te lopen en hun giftige praatjes rond te strooien.

     Ondertussen kun je tijdens een noodtoestand allerlei andere wetjes en regeltjes buiten het zicht van de gevangenen doordrukken.

     Like

  • @ it’s me: “https://posturoscience.wordpress.com/2013/03/19/de-zon-als-medicijn/”

   Wanneer je buiten bent, in het [in]directe licht van de zon, dan wordt je door de zon beschenen.

   Werkwoord: zonnen.

   De zon bestraald je met haar energie. Zij zont je.

   Daarna zeg je: de zon heeft mij bestraald, heeft mij ge-zond ( voltooid deelwoord van het werkwoord “zonnen”)

   Dan bén je dus gezond!!!

   (Mensen weten dit dus al heel lang!)

   Mondkapje of niet, 1½ meter of niet: HUP, dur op uit! (Je hebt er nú immers de tijd voor!)

   (Bedankt, itsme, voor je bericht.)

   Like

 8. En met deze laatste reacties van “it’s me” en “administrator” wordt veel helderheid geschapen, toch?

  Is het niet zo dat oplossing (op lossen, los laten) begint met bewustwording van wát los gelaten dient te worden?

  Wel dat lijkt nu in steeds toenemender mate te gebeuren.

  Alwéér een bewijs hier van:
  Dappere Sara Cunial gaat los over Gates, Deepstate en COVID19!
  https://www.youtube.com/watch?v=n8UcUnbjM4Y (7 min.)

  “Een regering in een bezet land kan nooiit een eigen beleid voeren.”
  Natuurlijk. Maar!
  Wij burgers zijn er ook [nog]!
  Natuurlijk ZIJN wij er; zelfs in grote getale!!!

  – Larken Rose YOU ARE NOT THE BOSS OF ME
  https://www.youtube.com/watch?v=YNWnBmoFiGQ&feature=youtu.be (23 min.)
  – The Nature of the Beast – Larken Rose at Anarchapulco 2018
  https://www.youtube.com/watch?v=_c-lgcnEadY&feature=youtu.be&t=1&fbclid=IwAR36CPw7G-EZ0E4JOqwE2oLF-olQrkxolz4jcRT8LbfdNth8DoJW_O3TBC4 (50 min.)

  En met de laatste reacties van “it’s me” en “administrator” wordt veel helderheid geschapen!
  Krachten (= bewustwording) worden gebundeld!
  We gaan steeds meer in onze collectieve kracht staan. Want onze huidige overheersers/onderdrukkers zijn zéér ver in de minderheid!
  ZIJ VREZEN ONS MENSEN!
  [Is dit (ons)] Duidelijk?

  Like

 9. Als antwoord op administrator betreft bewapening met de media, misschien een interessant weetje:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_Vos

  Bekend van VRT, EénVandaag, Goedemorgen Nederland, My America, NPO Radio 2, Pauw, Jinek, getrouwd met de Amerikaanse Alexandra Pelosi = schoonzoon Nancy pelosi.

  Als antwoord op bertmaathuis betreffende “Een regering in een bezet land kan nooit een eigen beleid voeren.” Dit zou ons zorgen moeten baren, luister wat er hier gezegd wordt. Dit is met geen enkele verkiezing op te lossen.

  Like

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s