De misdaden van de ‘pandemie-pushers’


door Jon Rappoport

21 mei 2020

“Het is simpel gezegd niet meer mogelijk om nog veel van het klinisch onderzoek dat wordt gepubliceerd te geloven, of om te vertrouwen op het oordeel van betrouwbare artsen of blind varen gezaghebbende medische richtlijnen. Ik heb geen vrede met deze conclusie, die ik in de loop van mijn twee decennia als redacteur van The New England Journal of Medicine langzaam en met tegenzin heb getrokken”.

-Marcia Angell, MD (“Drug Companies and Doctors.”) Een verhaal over corruptie. NY Review of Books, 15 januari 2009.)

Met mijn berichtgeving over de zogenaamde pandemie zien we veel nieuwe lezers verschijnen. Ik wil dus een paar feiten over het moderne medische systeem blootleggen – feiten die ik de afgelopen 10 jaar al vele malen heb gepresenteerd.

Ik doe dit vanwege een kleinigheidje met de naam “REPUTATIE”. Als de historische staat van dienst van de medische autoriteiten echt zou worden begrepen, dan zouden mensen hun uitlatingen van vandaag amper beluisteren en hun rapporten nauwelijks een blik waardig gunnen. Uitlatingen als:
“HET VIRUS VERSPREIDT ZICH”
“DIT IS EEN GROTE EPIDEMIE”
“WE TESTEN EEN NIEUW BESCHERMEND VACCIN”
“EN IEDEREEN MOET HET NEMEN”

Ik leg ook feiten bloot omdat MEDICALLY CAUSED DEATH – dood door medisch falen, routinematig onder het tapijt wordt geveegd door de reguliere pers. Als gevolg van de volle aandacht van de media, werd het grove schandaal van structureel vergiftigd voedsel in de 19e en het begin van de 20e eeuw onthuld. In die tijd hadden de gigantische voedselverwerkers hun eigen Wilde Westen gecreëerd, waar ze dodelijk gif (dus: eten en vervolgens dood neervallen) verwerkten in hun producten en verkochten. De pers hielp deze misdaden bloot te leggen en de publieke opinie te transformeren, wat leidde tot gedeeltelijke hervormingen. Nu, in de medische wereld, is de pers “partner in crime”, volledig medeplichtig dus.

Hoge autoriteiten hebben op een tijdbom gezeten. De reeks van medische verminkingen en moorden is ontzagwekkend.

Stel je voor dat er een hoorzitting in het Congres wordt gehouden en wel met camera’s, en verslaggevers van over de hele wereld die schokkende feiten over een van de belangrijkste doodsoorzaken te horen krijgen…

“Meneer, ik heb de algemene medische overlijdenscijfers voor me liggen. Hoe kun je dit geheim houden voor het publiek?”

“Het is geen geheim, meneer. Veel experts weten ervan.”

“Ik blader door het federale budget van een biljoen dollar. Ik ben op zoek naar het geld om deze verschrikkelijke situatie op te lossen. Waar zijn die fondsen?”

“Nergens. Geef ons niet de schuld.”

“Waarom niet?”

“Omdat we nooit kunnen worden opgeheven. We zijn een eeuwige factor. God schiep de FDA. Ook de CDC is Gods schepping.”

Ik weet dat de media geen sterftecijfers door medisch falen zullen onderzoeken, omdat ik hierover al jaren rapporten publiceer. Bovendien heb ik contact opgenomen met journalisten en hen de feiten voorgelegd; er gebeurt niets.

Dus laten we beginnen met een paar citaten.

26 juli 2000, Journal of the American Medical Association; auteur, Dr. Barbara Starfield, hoogleraar volksgezondheid en zeer deskundig, verbonden aan de Johns Hopkins School of Public Health; “Is de gezondheid van de VS echt de beste ter wereld?”

Starfield rapporteerde dat het Amerikaanse medische systeem aan 225.000 Amerikanen per jaar het leven kost. 106.000 als gevolg van door de FDA goedgekeurde medicijnen, en 119.000 als gevolg van verkeerde behandeling en fouten in ziekenhuizen. Extrapoleer de cijfers naar een decennium: dat zijn 2,25 miljoen doden. Je zou dat laatste getal misschien nog eens willen lezen. Tweemiljoen-tweehonderdvijfentwintigduizend doden….

Ik heb Starfield in 2009 geïnterviewd. Ik vroeg haar of ze van enige algemene inspanning van de Amerikaanse regering had vernomen om deze holocaust te elimineren, en of ze ooit door een overheidsinstelling was benaderd om te overleggen over een dergelijke inspanning. Ze beantwoordde met een volmondig NEE op beide vragen. Ze zei ook dat haar schatting van medisch veroorzaakte sterfgevallen in Amerika aan de zuinige kant was.

Hier is nog een ander citaat: BMJ 7 juni 2012 (BMJ 2012:344:e3989). Auteur, Jeanne Lenzer. Lenzer verwijst naar een rapport van het Institute for Safe Medication Practices: “Het [het Instituut] berekende dat in 2011 twee tot vier miljoen mensen in de VS in verband werden gebracht met ‘ernstig letsel, welke onder meer blijvende invaliditeit tot gevolg heeft en 128.000 doden.”

Het rapport noemde deze parktijken als “een van de belangrijkste gevaren voor de mensheid en dit als gevolg van menselijke activiteiten.”

Het rapport is samengesteld door externe onderzoekers die de informatie vonden in de database van de FDA met de classificatie “ernstige negatieve [medische] voorvallen.”

Daarom, om te zeggen dat de FDA zich niet bewust is van deze bevinding zou absurd zijn. De FDA weet het. De FDA weet het en zegt er niets over, want de FDA certificeert alle medische drugs als veilig, die routinematig Amerikanen verminken en doden. Elke volksgezondheidsorganisatie weet de ware toedracht.

Hier is nog een citaat: Het artikel “The Epidemic of Sickness and Death from Prescription Drugs.” De auteur is Donald Light, die lesgeeft aan de Rowan Universiteit, en was de ontvanger van ASA’s [American Sociological Association’s] Distinguished Career Award voor de praktijk van de sociologie. Light is een van de oprichters van het Centrum voor Bio-ethiek van de Universiteit van Pennsylvania. In 2013 was hij fellow bij het Edmond J. Safra Center for Ethics aan Harvard. Hij is Lokey Visiting Professor aan de Stanford Universiteit.

Donald Light: “Epidemiologisch gezien, op de juiste wijze voorgeschreven, zijn receptgeneesmiddelen de vierde belangrijke doodsoorzaak, gerelateerd aan een beroerte bij ongeveer 2.460 sterfgevallen per week in de Verenigde Staten. Ongeveer 330.000 patiënten sterven elk jaar aan medicijnen op recept in de Verenigde Staten en Europa. Zij [de geneesmiddelen] veroorzaken een epidemie van ongeveer 20 keer meer ziekenhuisopnames [6,6 miljoen per jaar], evenals valpartijen, verkeersongevallen en [jaarlijks] ongeveer 80 miljoen medisch kleine problemen zoals pijnen, ongemakken en disfuncties die de productiviteit of het vermogen om voor anderen te zorgen in de weg staan. Doden en negatieve effecten van overmedicatie, fouten en zelfmedicatie zouden deze cijfers doen stijgen. (ASA publicatie, “Voetnoten,” november 2014)

-Een andere studie, gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association op 15 april 1998: “Incidence of Adverse Drug Reactions in Hospitalized Patients”. Ook dit is verbijsterend.

De auteurs, onder leiding van Jason Lazarou, hebben 39 eerdere studies naar patiënten in ziekenhuizen uitgevoerd. Deze patiënten, die in ziekenhuizen medicijnen kregen toegediend of in ziekenhuizen werden opgenomen omdat ze bijwerkingen ondervonden van de medicijnen die de artsen hen hadden gegeven, ondergingen het volgende lot:

Elk jaar, in de VS, sterven tussen de 76.000 en 137.000 gehospitaliseerde patiënten als direct gevolg van de medicijnen.

Daarnaast krijgt elk jaar 2,2 miljoen gehospitaliseerde patiënten te maken met ernstige bijwerkingen van medicijnen.

De auteurs schrijven: “…Onze studie over ADR’s [Bijwerkingen van geneesmiddelen], die medicatiefouten uitsluiten, had een ander doel: aantonen dat er een groot aantal incidenten zijn, zelfs als de geneesmiddelen op de juiste manier worden voorgeschreven en toegediend.”

Deze studie had dus niets te maken met doktersfouten, verplegingsfouten of een onjuiste combinatie van medicijnen. En de telling had alleen betrekking op mensen die in ziekenhuizen werden opgenomen en daar zijn overleden. Mensen die farmaceutica gebruikten en stierven als gevolg van de medicijnen, zonder dat ze in een ziekenhuis werden opgenomen, zijn dus niet meegerekend. (Let op: in geen van de studies en beoordelingen die ik in dit artikel citeer zijn schade en mortaliteitals gevolg van vaccins verwerkt).

De cijfers die ik citeer, onthullen een humanitair probleem, die zich als een tsunami over Amerika en Europa uitstrekt.

Waarom maken de media geen melding van deze feiten en benadrukken er dus ook niet de betekenis van?

De voor de hand liggende reden: hun grote farmaceutische adverteerders (en eigenaren – red.) zouden ze in dat geval direct als hete aardappels laten vallen.

Maar er zijn nog enkele andere redenen.

Iedere medische bureaucraat of expert die aan boord van de mediatrein is gesprongen, om het publiek te verzekeren dat medicijnen en vaccins opmerkelijk veilig zijn, zit op de tijdbom die ik hierboven heb beschreven.

Als deze bom zou worden ontdekt en er op grote schaal ruchtbaarheid aan zou worden gegeven, wie zou deze vermeend professionele experts dan nog geloven? Wie zou dan nog alles accepteren wat ze hebben te zeggen? Hoe zouden ze hun geloofwaardigheid nog kunnen behouden?

“Nou, het systeem dat ik vertegenwoordig doodt dan wel 2,25 miljoen mensen per decennium, en verminkt daarnaast tussen de 20 en 40 miljoen meer mensen per decennium, maar ik verzeker u dat dit vaccin geen enkel probleem oplevert. Het is ongelooflijk veilig.”

Elke uitspraak, over welk onderwerp dan ook, bekend gemaakt via het Ministerie van Waarheid van het Medische kartel (de corporate media – red.), zou op groot ongeloof stuiten, de algemene verontwaardiging zou enorm zijn.

Mainstream verslaggevers en redacteuren en uitgevers zijn zich er terdege van bewust dat met het vertellen van de waarheid het fundament onder een cruciaal instituut als de “medische wetenschap” zou wegvagen.

De corporate media – de mainstream media – zijn er om die instellingen en haar structuren geloofwaardig te maken en te houden. Daarom worden ze “groot” genoemd in plaats van “klein”.

Als het hard regent, zijn de media er met een paraplu om het systeem en haar talloze medewerkers droog te houden. Weglopen in het midden van een stortbui zou de status quo totaal verstoren.

“Het verdedigen van de Kroon”

Dit is een andere manier om het te zeggen. De Koning kan/mag fouten maken, hij kan/mag gruwelijke overtredingen begaan, maar hij is de Koning, en daarom moet zijn positie onaantastbaar blijven.

Jonge journalisten leren dit spel direct. Als ze in hun ijver grenzen overschrijden en proberen een mythe, een sprookje, een legende aan de kaak te stellen, worden ze weer op hun plaats gezet. Ze begrijpen de boodschap. Journalistiek heeft nu eenmaal grenzen. Bepaalde waarheden moeten worden stilgehouden.

In de loop der jaren heb ik met verslaggevers gesproken die blijkbaar verslaafd zijn aan verdoezelingen. Zoals elke verslaafde, hebben ze een arsenaal aan excuses om hun gedrag te verklaren.

De medische experts zijn mogelijk nog erger. Hun pretentie van idealisme kent geen grenzen, en wordt alleen geëvenaard door hun vermetele aanspraak op onaantastbare kennis.

Als je het fineer wegpelt, zijn deze personen van belang mede-samenzweerders.

Er gaat niets boven een hooggestemd, sociaal gepositioneerd, gecertificeerd lid van de koninklijke kring van beschermers. De arrogantie is gigantisch. Omdat wat verborgen wordt gehouden zo explosief is.

Het is de plicht van de Kroon om zijn onderdanen veilig en beschermd te laten voelen en zich daarmee zelfs geliefd te maken.

Geen wonder dat de Kroon zo’n groot leger van getrainde helpers nodig heeft in en rond de pers.

Hij heeft ze blijkbaar in de zak.

Maar hun monopolie valt weg.

We zitten midden in een nieuwe uitbraak, die van de waarheid. Meer bekend als de onafhankelijke media.

Dus…met betrekking tot het onderwerp van epidemieën…Als ambtenaren van volksgezondheid, hun regering, en de conformistische pers, samen met de artsen ons vertellen dat een nieuw virus de wereld overspoelt, dat alleen een vaccin het kan stoppen, en dat we dat vaccin moeten nemen…waarom zou iemand in het gareel lopen en het op hun woord accepteren?

Beroepsleugenaars, beroepscriminelen mogen dan wel doen alsof ze de wetenschap in pacht hebben, maar ze vertrouwen slechts op de onwetendheid van het publiek.

Het is interessant om te weten dat het Amerikaanse systeem voor het melden van ernstige schadelijke effecten van vaccins kapot is gemaakt. Er zijn geen betrouwbare cijfers voorhanden.

Barbara Loe Fisher, van het particuliere National Vaccine Information Center, heeft een redelijke schatting gemaakt:

“Maar hoeveel kinderen hebben ieder jaar [negatieve] vaccinreacties? Is het echt slechts één op 110.000 of één op een miljoen die na de vaccinatie blijvend invalide is? Voormalig FDA-commissaris David Kessler merkte in 1993 op dat minder dan 1 procent van de artsen melding maakt van bijwerkingen na gebruik van voorgeschreven medicijnen. [Zie DA Kessler, ‘Introducing MEDWatch’, JAMA, 2 juni 1993: 2765-2768]”.

“Er zijn schattingen dat misschien tussen de 5 of 10 procent van de artsen melding maakt van ziekenhuisopnames, verwondingen, sterfgevallen of andere ernstige gezondheidsproblemen na de vaccinatie. De Vaccin Injury Act van 1986 bevat geen wettelijke sancties voor het niet melden; artsen kunnen weigeren aangifte te doen en ondervinden daarvan ook geen (juridische) gevolgen.

“Toch worden elk jaar nog ongeveer 12.000 meldingen gedaan aan het Vaccine Adverse Event Reporting System [VAERS]; zowel ouders als artsen kunnen die meldingen doen. [Zie RT Chen, B. Hibbs, ‘Vaccine safety,’ Pediatric Annals, juli 1998: 445-458]”.

“Als dat aantal echter slechts 10 procent vertegenwoordigt van wat er werkelijk gebeurt, dan kan het werkelijke aantal 120.000 vaccin-gerelateerde gebeurtenissen [per jaar] zijn. Als artsen vaccinreacties zo zelden melden als Dr. Kessler zei dat ze receptgeneeskundige reacties melden, en het aantal van 12.000 is slechts 1 procent van het werkelijke totaal, dan kan het werkelijke aantal 1,2 miljoen vaccin-gerelateerde schadegevallen per jaar zijn”.

Medisch analfabetisme onder de bevolking – de volksgezondheids-deskundigen en de farmaceutische giganten smullen ervan. Het stelt hen in staat om iedere dag weer weg te komen met massamoord.

Voor degenen die denken dat moord een te sterk woord is, sluit ik af met dit: het is eenvoudig – als je in een beroep zit dat mensen in een tragisch en verbazingwekkend tempo blijft vermoorden en verminken, en je weet het en doet er niets aan, dan ben je schuldig. Punt uit. Geen enkele excuus verandert dat feit.

DIT zijn de mensen die je vertellen dat je hun verhaal over een pandemie moet geloven. Zij zijn de mensen die beweren dat het dorp compleet moet worden opgeblazen om het te redden.

11 gedachtes over “De misdaden van de ‘pandemie-pushers’

 1. Of het in Nederland zo erg is als wat hierboven wordt beschreven, we weten het niet.

  Als er tijdens ziekenhuisopnamen en het vaccinatieproces zoveel doden en gewonden vallen, en dit wordt op alle mogelijke manieren door alle belanghebbende verdoezeld of ontkent: dan heb je een reuzengroot probleem.

  De media zijn eigendom van hetzelfde kartel als welke belang heeft bij, eigenaar is van bij Big Pharma. Het zijn steeds weer dezelfden die met de gifbeker rondgaan om de wereldpopulatie onder controle houdt. Angst is een grote veroorzaker van ziekten. Ook onder elkaar zijn de belangengroepen bevreesd. Bang dat ze worden ontmaskerd.

  Het bankenkartel van oude valsemunters zien de farmaceutische bedrijven als gereedschap.

  De mensen hebben maar één optie: luisteren naar de onafhankelijhke media en de regering overnemen. Optie 4 dus.

  Liked by 2 people

 2. De medische experts zijn mogelijk nog erger. Hun pretentie van idealisme kent geen grenzen, en wordt alleen geëvenaard door hun vermetele aanspraak op onaantastbare kennis.
  EN ZE WANEN ZICH GOD ALMACHTIG!

  Medisch analfabetisme onder de bevolking.
  Het stelt hen in staat om iedere dag weer weg te komen met massamoord.

  Daar gaat het mank want als oom/tante dokter het zegt, dan is het waar.
  En waag het niet iets negatiefs over de medici te zeggen, je maakt er geen vrienden mee.

  Liked by 1 persoon

 3. “Of het in Nederland zo erg is als wat hierboven wordt beschreven, we weten het niet.”

  Ik heb het, enkele jaren geleden, van nabij meegemaakt:
  Iemand die door de psychiatrie (in mijn regio: Dimence) op medicatie was gezet (eigenlijk om beslist irrealistische reden), wilde de medicatie afbouwen.
  Maar eerst moet er een à anderhalf jaar gezeurd worden, voordat de psychiater die stap zet.
  Vervolgens wordt er volkomen incorrect afgebouwd, namelijk de laatste afbouwstappen moeten in kleine stapjes gaan, maar dat gebeurt niet! En dan volgt er gegarandeerd een psychose op!

  Dat is bij degene van wie ik het van nabij heb mee gemaakt, zeker 3 keer, vermoedelijk 4 keer gebeurd!!!
  Daarna weer de volle mep aan medicatie!

  Tot op de dag van vandaag is betreffende aan de medicatie. En dan wordt er óók nog met enige regelmaat overgestapt naar een ander medicijn, met opnieuw nadelige gevolgen!

  Het is bizar in de Nederlandse psychiatrie. Weerzinwekkend!

  Daarentegen kwam ik een paar jaar geleden via het www een opmerkelijk maar geheel ander verhaal tegen:

  “De psychische crisis was een lijdensweg, maar ze kon ook een bevrijding zijn, dacht Laing. In de particuliere therapeutische gemeenschap Kingsley Hall te Londen, die hij samen met collega’s in
  1965 oprichtte, konden mensen zonder pillen of dwang hun psychische crisis doorleven. Het natuurlijke genezingsproces moest een kans krijgen.

  De bekendste bewoner van Kingsley Hall was Mary Barnes, een katholieke verpleegster van middelbare leeftijd die er uitgebreid haar kindertijd opnieuw beleefde, vanaf het babystadium.
  Ze voelde zich herboren en koos na haar ‘metanoia’ voor een nieuwe carrière als kunstenares.!”

  Klik om toegang te krijgen tot 2004-Gemma-Blok_Baas_in_eigen_brein-diss.pdf

  Eveneens in dit artikel te lezen:

  “Ook Laing betoogde in zijn boek The politics of experience dat de moderne mens vervreemd was van zichzelf. Hij omschreef deze ‘vervreemding’ als volgt.
  ‘Wanneer wij onze persoonlijke wereld herontdekken’, aldus Laing, ‘dan treffen we eerst een slachting aan. Half dode lichamen; genitaliën los van het hart; hart gescheiden van het hoofd; hoofden gescheiden van genitaliën. […] Een mens, afgesneden van zijn eigen geest, eveneens afgesneden van zijn eigen lichaam – een half verbijsterd schepsel in een waanzinnige wereld.’
  De gewone mens is een ‘verschrompeld en uitgedroogd fragment’ van wat een mens zou kunnen zijn,
  dacht Laing.

  In 1967 prees Vinkenoog The politics of experience in de Witte krant/de papieren tijger aan als een boek dat de lezer in staat stelde ‘voorbij normaal en abnormaal te zien; een scheiding die niet bestaat.”

  “Of het in Nederland zo erg is als wat hierboven wordt beschreven, we weten het niet.”
  Omdat – ook in Nederland – voor veel mensen geldt: “Een mens, afgesneden van zijn eigen geest”, beseft een groot deel van de psychiatrische patiënten (of [economische] klanten?) niet dat zij aldus volkomen in de aap gelogeerd zijn.

  Het zou kunnen zijn dat de psychiater tijdens de opleiding zo zwaar gehersenspoeld is, dat ie werkelijk meent dat medicatie vaak de beste keuze is.
  Maar dan nog, afbouwen op geheel incorrecte wijze??? En dit meerdere keren achtereen? Leert de psychiater daar dan helemaal niets van? Maak dat de kat wijs, toch? Bovendien is het betreffende psychiater meegedeeld dat de laatste afbouwfase in kleine stapjes moet; maar nee …..

  Wanneer wij ons dit alles terdege bewust worden, dan zal het roer ten gunste omslaan!

  Liked by 1 persoon

  • Ik heb hetzelfde meegemaakt………….in een woord schandalig!
   Psychiatrische patiënten of economische klanten………het laatste is in de meeste gevallen juist!
   Maar ook de ziekenhuizen lijden aan hetzelfde euvel. Word je met een bekkenfractuur binnen gebracht dan kun je na uren wachten tot de foto is gemaakt….. oprotten….. zonder dat je een arts gezien hebt. Na vier weken mag je terugkomen voor controle.
   Bij de gratie gods word je voorzien van een paar krukken en is men genegen een taxi voor je te bellen.

   Like

  • Met “Blok Baas in eigen brein:Blok Baas in eigen brein – Canon …” in een zoekmachine kun je het bewuste pdf vinden.
   De geciteerde tekst over Mary Barns staat in hoofdstuk I, pagina 8.
   Over Ramses Shaffy: pagina 23
   Over Vinkenoog:pagina 25

   Like

 4. Het publiek wil hier niet aan, in de psychose (=politiek, wetenschap, media zijn er voor mijn welzijn) blijven zitten is zoveel comfortabeler dan de waarheid onder ogen zien. Wat dan ben je alleen, dan moet je je eigen boontjes doppen. Hetgeen duizend keer interessanter is dan met de kliek mee te huilen, maar je moet eerst wel een hele hoge berg over.

  Like

 5. Nog even een citaat m.b.t. “Big Pharma” om tot ons door te laten dringen:

  “Die Hauptbegünstigten der Brüsseler EUEin kurzer Blick auf die Graphiken der gegenüberliegenden Seite sollte jedem Leser genügen, um zu verstehen, wer die Hauptbegünstigten des politischen Konstrukts der Brüsseler EU sind.Seit ihrer Gründung wurde die Brüsseler EU von den wirtschaftlichen Drahtziehern des Chemie- und Pharma-Kartells aufgebaut und gelenkt. Dieser Fakt wird auf der oberen Grafik der gegenüberliegenden Seite noch einmal verdeutlicht. Die Grafik zeigt den verhältnismäßigen Anteil von Steuergeldern eines jeden der 27 Mitgliedstaaten an die Brüsseler EU im Jahre 2006. Die Tatsache, dass die Mehrheit der kleineren Staaten erst kürzlich beitrat, lässt deren finanzielle Beiträge angesichts der gesamten „Ausgaben“ seitens der Gründerstaaten über einen Zeitraum von einem halben Jahrhundert vergleichbar gering erscheinen. Die untere Grafik auf der gegenüberliegenden Seite zeigt die entsprechende Anzahl jährlich angemeldeter Patente in den 27 jeweiligen Mitgliedsstaaten. Die größte Anzahl von Patenten wird hier von Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden eingereicht. Zusammengefasst stellen die angemeldeten Patente dieser vier Länder 70 Prozent der in der EU registrierten Patentbewerbungen dar – das ist mehr als die doppelte Anzahl angemeldeter Patente aus den übrigen 23 Ländern zusammengenommen.¹
  Daher kann es kein Zufall sein, dass:• Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande vier der ursprünglichen sechs Gründungsstaaten der EU darstellen.• die sechs ursprünglichen Gründungsländer – inklusive Großbritannien, einer weiteren führenden Pharma-Exportnation – die Stimmenmehrheit im Europarat und EU-Parlament haben. Anknüpfend an die Unterzeichnung des Lissaboner Vertrags stehen die „Investoren“ der Brüsseler EU bereit, die Rendite einzukassieren.”

  Dus:
  – Die größte Anzahl von Patenten wird hier von Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden eingereicht.
  – Daher kann es kein Zufall sein, dass:• Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande vier der ursprünglichen sechs Gründungsstaaten der EU darstellen.

  Hoe ver zijn we als Nederland gezonken?!
  Tijd voor rechtzetting!!!
  Want de huidige zogenoemde pandemie behelst uiteraard hetzelfde beruchte doel:
  de mensheid in totale slavernij drijven.

  Dat gaan wij dus niet doen!

  “1984” is volgens informatie op Wikipedia geschreven tussen 1946-1948.
  Kon deze man (G. Orwell) helder in de toekomst zien?
  Óf was hij een ingewijde?
  Vermoedelijk dit laatste, zodat (opdat) zijn informatie/indoctrinatie in het collectieve onderbewustzijn van de mensheid gezaaid werd (moest worden).
  Zeggen we daarom nú dat die voorspellingen momenteel uitkomen? In de [onderbewuste!] veronderstelling dat het niet anders kan, dat het al vast ligt?

  Neen, dat ligt IN HET GEHEEL niet vast, ook als is dit zo in ons collectieve onderbewustzijn ingeprent.
  Als voorloper, als programmering!
  Maar het kan (en zal) anders gaan!
  Bijvoorbeeld: The vaccine industry may DESTROY itself with a rushed coronavirus jab
  https://www.brighteon.com/91d31fc8-2af0-4a0c-afe9-cb7550d5829d

  Draait niet alles om bewustwording?

  “Inspiration und Intuition sind das Alphabet des Universum” – Interview mit dem Rapper SEOM
  https://www.youtube.com/watch?v=biN4LaXuMoc (49 min.)
  “Gib niemals auf“!

  Like

 6. Früher waren Krankenhäuser Orte, an denen Menschen geheilt wurden. Die dabei entstandenen Kosten wurden den Kliniken erstattet. Heute funktioniert das Gesundheitssystem anders: Kliniken sind Wirtschaftsunternehmen, die mit dem Rohstoff Patient Geld verdienen müssen. Das zeigt am 9. Januar 2013 die “ZDFzoom”-Dokumentation “Die Patientenfabrik — Wie Kliniken Profit machen”. Darin legen die Autoren offen, mit welch fragwürdigen Methoden dies erreicht wird und was die Folgen für die Patienten sind.

  Like

 7. Pingback: Psychopaat Rockefeller, de schepper van de “Spaanse Griep” | De Binnenlandsche Bataafsche Courant

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s