De wereld is totaal verrot

Ook het meest verschrikkelijke verhaal moet hier verschijnen.

Het is niet de eerste de beste die de totale verloedering van eigenlijk de hele wereld bloot legt en nog gaat leggen. Wij worden geregeerd en geterroriseerd door complete idioten, ja ook in Nederland! Het kan ook niet anders, gezien wat er nu al bijna een jaar om ons heen gebeurt. De onwezenlijke zogenaamde pandemie en de fatale maatregelen die het allemaal alleen maar erger maken, moeten door ultra kwade geniussen zijn bedacht. Topfiguren die hun medemens martelen tot er niets en niemand meer overeind blijft staan.

Vraag u maar geen seconde meer af waarom er gebeurt, wát er gebeurt……

Advocaat L. Lin Wood blaast het deksel met een enorme klap van een uitpuilende doofpot af. Een hardnekkig, wijd vertakt en mondiaal opererend crimineel pedofilie-syndicaat wordt volgens hem geleid door hooggeplaatste globalisten en kwaadwillende handlangers om de wereld te controleren. Dit is waar het met de uiterst moeizame vervolging van Jeffrey Epstein natuurlijk om ging, maar het zit veel dieper, Epstein was een marionet en zetbaas van de macht.

De centrale rol wordt vervuld door de 10 voornaamste inlichtingdiensten ter wereld.

10. Ministry of State Security (MSS) – China

9. Australian Secret Intelligence Service (ASIS) – Australië

8. Canadian Security Intelligence Service (CSIS) – Canada

7. Directorate-General for External Security (DGSE) – Frankrijk

6. Research and Analysis Wing (RAW) – India

5. Federal Intelligence Service (BND) – Duitsland

4. Central Intelligence Agency (CIA) – Verenigde Staten

3. Foreign Intelligence Service (SVR) – Rusland

2. Secret Intelligence Service (SIS) – Groot Brittannië

1. Mossad – Israël

Deze diensten plegen zichzelf tot de “Intelligence Community” te rekenen en werken als het zo uitkomt nauw samen. De bindende factor is de beste inlichtingendienst ter wereld: de Orde der Jezuïeten. Dit netwerk is een constante factor sinds de oprichting in 1542 door oude paepsche bloedlijnfamilies, zoals de Borgia’s, de Farneses en de De Medici’s. De Chinese Communistische Partij staat via de geheime diensten volledig onder controle van dat overkoepelende netwerk, die vaak gebruik maakt van de “movers & shakers” van de Souvereign Military Order of Malta (SMOM). Een spin-off van deze SMOM is de “Johanniter Orde” waar uiteraard de “koninklijke” familie al generaties de scepter zwaait. Maar ook de Indiase geheime dienst valt onder dezelfde overkoepelende organisatie. Er zijn nergens zoveel Jezuïeten geconcentreerd als in India, al 400 jaar lang. De oorlogen die worden gevoerd worden geregisseerd binnen diezelfde overkoepelende organisatie, strijdende partijen worden door dezelfde entiteit aangestuurd, de uitkomst van de oorlog is bekend.

Het is bekend dat inlichtingendiensten met alle mogelijke en (voor normale mensen) onmogelijke middelen de sleutelfiguren van staten en grote ondernemingen onder controle houden. Daarbij maken ze gebruik van chantage. Chantage van het allerergste soort. Jeffrey Epstein was een Mossad agent, evenals Maxwell en diens dochter Ghislaine. Hij bediende zich van allerlei middelen en door hem miljardair te maken kon hij in contact komen met de toplagen van de maatschappij. Prins Andrew, Bill Clinton, Freddy Heineken, allemaal op Epstein’s eiland en allemaal op tape en in de kluizen van de Mossad. Want Epstein was niet zomaar een pedofiel, zoals de MSMedia hem afschilderde, het was een kindermoordenaar.

Lin Wood zegt ook dat Jeffrey Epstein nog leeft en heeft waarschijnlijk alles wat hij weet aan Trump’s advocaten overgedragen.

Hier is de volledige tekst van een serie Lin Wood-tweets over dit alles. Voor de jongsten onder ons – en we weten dat die hier ook steeds vaker komen – is het geen schande als ze nu afhaken. Want het is werkelijk onvoorstelbaar erg.


De verschrikkelijke waarheid – L. Lin Wood

De consequentie voor het uitspreken van de waarheid kan levensgevaarlijk zijn. Uiteindelijk kan iemands leven en het leven van zijn of haar familieleden en vrienden gevcaar lopen.
Ik vraag om uw gebeden dat de Almachtige God mij, mijn familieleden en al mijn goede vrienden met Psalmen 91 bescherming geeft. [Benieuwd naar de inhoud van die Psalm, hebben we die er even bij gezocht]

Ik heb met verschillende personen de bittere waarheid gedeeld die ik nu ook aan u kenbaar ga maken. Niets, ook niet mijn dood, zal kunnen voorkomen dat de waarheid wordt onthuld – anderen zullen de waarheid op datzelfde moment in gang zetten. Ik vraag @realDonaldTrump om onmiddellijk een eerlijke speciale aanklager aan te stellen om gerechtigheid te bewerkstelligen.

Ik ben ervan overtuigd dat Chief Justice John Roberts (Supreme Court) en talloze groepen van machtige personen wereldwijd worden gechanteerd. Ik benoem hier de afschuwelijke praktijk van verkrachting en moord op kinderen vastgelegd op videoband. Ik heb de sleutel tot de bestanden met de video’s. Ik heb deze informatie ook gedeeld.

Dit chantageprogramma wordt uitgevoerd door leden van 10 van ’s werelds meest bekende inlichtingen-diensten. Een van die groepen werd gehackt door een geheime actie die bekend staat als de Lizard Squad. De chantage bestanden van verkrachting en moord werden verkregen door deze groep en een kopie werd verstrekt aan de Hollywood acteur Isaac Kappy.

De te chanteren personages worden door de “community” benoemd als “target” – doelwit.

De “targets” worden benaderd met een pistool, een kind en een camera. Het doelwit wordt bevolen om het kind te verkrachten op video. Het doelwit wordt vervolgens bevolen om het kind op video dood te schieten. Het doelwit is dan eigendom van en wordt gecontroleerd door geheime diensten totdat het chantage bewijs zijn waarde verliest. De “community” handelt in sommige gevallen ook met de videobanden om er aan te verdienen voor het dichten van gaten in hun “Black Budgets”.

Nadat Kappy de gehackte bestanden heeft ontvangen van een lid van de Lizard Squad, heeft hij die bestanden aan een vriend gegeven en de encryptiesleutel weer aan een andere vriend. Hij verstrekte deze informatie aan zijn vrienden kort voordat hij werd vermoord op 13 mei 2019. Leden van Lizard Squad werden vervolgens gevangen gezet voor het hacken.

Jeffrey Epstein gebruikte dit zelfde chantageschema van kinderverkrachting en kindermoord om ofwel zijn eigen belangen te bevorderen ofwel die van ongeacht welke inlichtingendienst waarmee hij samenwerkte. Iedereen die op zijn privé-jet vloog of zijn eiland bezocht moet ONMIDDELLIJK worden ondervraagd en voor het gerecht worden gebracht.

Ik ben bang dat de informatie van Kappy niet is geleverd aan @realDonaldTrump en dat zijn poging om het bij de president te krijgen zijn dood heeft veroorzaakt. Ik ben me ervan bewust dat mijn leven nu in groot gevaar is. Maar ik stel mijn vertrouwen in God. Ik heb gebeden voordat ik de beslissing nam. Ik voel mij verplicht de waarheid te onthullen.

Het bericht dat ik op 1 januari heb getwitterd is nu beter te plaatsen. Ik had gehoopt dat deze openbaring ontslagen en bekentenissen zou uitlokken. Omdat ik dat niet zeker kan weten, heb ik nu de volledige omvang van mijn kennis onthuld.

Deze tweet was voor mij een verzekeringspolis. De kwade krachten achter dit chantageschema van kinderverkrachting en -moord moeten weten dat ook anderen een encryptiesleutel hebben. Ik heb de procedure in werking gezet, dat als ik op korte termijn overlijdt of als een lid van mijn familie wordt geschaad of zelfs maar wordt bedreigd, zal de sleutel door velen worden vrijgegeven.

Ik zou nooit een aanklacht indienen zonder dat ik er een betrouwbare bron voor heb. Er staat te veel op het spel. Daarom heb ik de nodige moeite aan de dag gelegd om de juistheid van de schokkende informatie die ik vanavond publiek maak te valideren. Ik voel me pas op mijn gemak als je de waarheid verspreidt. Een waarheid die veel verklaart.

De 10 inlichtingendiensten die dit chantageschema gebruiken zijn onder andere CCP, CIA, Mossad, FBI, MI6. De anderen zijn gemakkelijk te identificeren. De geheime diensten weten niet wie van hen gehackt is door Lizard Squad.

Ik heb geen idee van de omvang van het chantageschema van het verkrachten en vermoorden van kinderen, maar gezien het aantal betrokken geheime diensten, de honderdduizenden vermiste kinderen, en de anders onverklaarbare acties van vele machtige ambtenaren, beroemdheden, en zakelijke leiders, vrees ik het ergste.

Het aantal vermiste kinderen wereldwijd in de Verenigde Staten is onthutsend groot.

Dus ik heb nu de waarheid overgebracht zoals ik die ken. Er is een aanzwellende menigte van mensen die mijn geestelijke gezondheid in twijfel trekt in de afgelopen dagen. Nu begrijp je waarom. Ik heb geen idee wat me de komende dagen zal worden aangedaan of wat er over me gezegd zal worden, maar ik zal vanavond goed slapen omdat ik de waarheid heb gesproken.

Veel zaken in onze wereld zijn verbonden met chantageprogramma’s die ik heb beschreven, waaronder sommige bizarre gedragingen van machthebbers en rechters bij de recente verkiezingen. @realDonaldTrump moet een speciale aanklager aanstellen om het grondig te onderzoeken. We hebben antwoorden nodig. We moeten alles onderzoeken. Voor de kinderen.

Indien mij gevraagd wordt om de encryptiesleutel en andere informatie die ik heb aan de wetshandhaving over te dragen, zal ik alleen akkoord gaan met het rechtstreeks verstrekken van alles wat ik heb aan @realDonaldTrump @GenFlynn of @SidneyPowell1. Nogmaals, bid alstublieft voor mijn familie. Dank u wel. – Lin


Alle leugens ontmaskerd – het wordt nog erger.

Hoe bestaat het dat er mensen onder ons zich hebben laten chanteren om iets te bereiken, wat men anders kennelijk nooit had kunnen bereiken. Eenvoudig hard werken en spaarzin vertonen, levert niets op. Het kan zelfs zo zijn, dat succes afhankelijk is van de mate waarop mensen worden gechanteerd. De leden van de geheime diensten doen dit dus voor hun werk. Alsof het productie is, waar omzet mee wordt gegenereerd.


Andere getuigenissen sluiten aan bij de onthullingen van Lin Wood. In zijn geval zijn het “professionals” van geheime diensten die uitvoeren wat de “ingewijden” hen opdragen. Je kunt deze “ingewijden” ieder moment van de dag op straat tegenkomen. Mensen met aanzien, een belangrijke publieke functie, door “hard werken” puissant rijk geworden, menslievende filantropen, innemend en sociaal, u kent het wel.

Het zijn de “ingewijden” die de opdrachten geven. Als 12-jarig kind zijn ze ritueel geïnitieerd en voorbestemd. Ze horen allemaal bij dezelfde oude bloedlijnfamilies en kunnen daarbuiten nooit functioneren.

Mensen die bij die inwijdingsrituelen aanwezig zijn hebben een dekmantelleven, leiden een dubbelleven en we kennen ze als overheidsfunctionarissen, wetshandhavers, advocaten, artsen, katholieke priesters, alle pausen, bisschoppen, (hoog)leraren…. presidenten, premiers, gekozen politici, topondernemers, mensen uit de samenleving…. mensen die we kennen en met wie we elke dag in contact komen. Mensen die in naam van ingewijden ons leven bepalen en verplichtingen opleggen.

We hoeven ons niet meer af te vragen waarom de dingen gaan zoals ze gaan: onverklaarbaar, bizar en ALTIJD tegen de wil van het Volk in. Een opstandig lid van deze occulte kliek heeft geen schijn van kans en wordt door hun eigen soort geliquideerd. Men is tot alles in staat en er bestaat GEEN compassie met wat zij noemen het “ondersoort”, gedoemd hen te dienen.

Hebben we er in Nederland ook mee te maken? De tijd zal het leren. Als er in de VS een bom barst, sidderen we hier mee. Ook hier worden hotemetoten gechanteerd bij het leven, reken daar maar op. Het gaat hier immers ook altijd zoals het Volk niet wil dat het gaat. De meeste mensen raken afgestompt en willen met rust worden gelaten. Dat is precies de bedoeling. Maar die tijd is voorbij.

Want ook in Nederland blijven hardnekkige geruchten en feiten rondgaan, dat hier wordt geregeerd op basis van chantage.

Tenslotte

Boven omschreven verhalen zijn bijna ongeloofwaardig door alle extremiteit die er in zit. Wij, gewone mensen weten niets en de meesten WILLEN het niet weten. Het gaat je voorstellingsvermogen te boven.

Het maakt het opruimen van deze excessen wel een stuk makkelijker.

Er is een oude Tempelierselite en er is een tegenkracht die we (nog) niet kennen. Waar we vandaag mee hebben te maken is het Tempeliersgilde dat krampachtig de dienst uit wil maken en de wereldbevolking wil onderwerpen. Het lijkt wel of men voor iemand “diensten verricht”. Of men in opdracht werkt en bij een “hogere macht” in de gunbst wil komen, omdat het einde onafwendbaar is. Alsof het einde van een periode in zicht is en onze tijd is verstreken. Het wordt een “Great Reset” genoemd, maar het kan wel eens het “Final Moment” zijn.

We zullen het zien. Niets is onmogelijk en er is hogere kennis die voor ons verborgen moet blijven. De enige manier om te ontsnappen is om ons bestaan als mens terug te vinden. Het masker (Lat. ‘persona’) moet worden afgeworpen en als mens dienen we terug stappen in het licht.

Wij voorspelden al een revolutie na 6 januari 2020, hoe de teerling ook geworpen wordt. Het herstelde Heilige Roomse Rijk, de Europese Unie, is reddeloos verloren en heeft gecapituleerd en de vrede gekocht bij de Chinese tak van het “S.J. Netwerk”, de Chinese Communistische Partij. Wij Nederlanders kunnen nergens meer voor kiezen en verzeilen in de “Logistieke Modelstaat in de Delta”. Compleet uitverkocht en 100% afhankelijk van hogere machten in een geplande Nieuwe Orde.

Bronnen:

L.Lin Wood Twitter / inmiddels verwijderd (?)

https://improb.com/best-intelligence-agencies-in-the-world/

Update

(1) Julian Assange zou in een vliegtuig naar de VS zitten en zich voor een pardon bij Trump moeten melden.

(2) Vice President Mike Pence zou volgens onbevestigde berichten op 6 januari niet aanwezig zijn als voorzitter van de Congresvergadering met betrekking tot het Electoral College.

(3) De Chinese president Xi Jinping is al een week van de radar verdwenen en zou aan een hersentumor zijn geopereerd.

Het wordt razend druk op de redactie…..

33 gedachtes over “De wereld is totaal verrot

  • Lees de Franklin Coverup. Congreslid John deCamp probeerde alarm te slaan, in de jaren 80. Onderzoek Ted Gunderson. Een top FBI-hoofd in Californië.

   Geliked door 2 people

  • Uit de commentaren bij deze video:
   This is the war of all times. And nearly everyone in big media, tech, government & industry is involved or complicit.
   Vertaling:
   Dit is de oorlog aller tijden. En bijna iedereen in de grote media, technologie, overheid en industrie is betrokken of medeplichtig.

   Like

 1. Ik zou me werkelijk gunnen dat hetgeen ik hier nu lees allemaal berust op waarheid cq feiten maar we zullen idd wel zien ja.

  Ik weet van deze zaken al heel erg lang, heb de gehele Dutroux zaak van a tot z gevolgd (toen deze speelde) en heb denk ik alles wat er op internet te vinden was in mijn bezit en geloof me, niets daar bij onze zuiderburen was zoals men in de zogenaamde “kwaliteitsmedia” vertelde, echt helemaal niets. Netwerken van Nederland, naar Duitsland, Engeland, Portugal, Malta, België, Frankrijk Amerika…..nou ja, all over the world MAARRRRR met als MIDDELPUNT naar mijn idee toch echt wel ons totaal verrotte door pedocriminele corrupte psychopaten!!!!!

  Dit achterlijke “coronageshit” was te verwachten….ik kan echt geen woord uit Rutte en Hugokook hun vieze vuile strotten verdragen….ik walg ervan…….bijna traumatisch!
  Dagelijks verwonder ik me hoe er nog mensen zijn die me vertellen de rede van deze 2 psychopaten GEWELDIG en INFORMATIEF en ZAKELIJK vonden….ja echt, deze ezels bestaan!!!

  In de prachtig mooie kasteeltjes en chateaus welke er van de buitenkant zo mooi en romantisch uitzien en waarvan er in België en Frankrijk zo veel liggen (ook in ons land overigens) gebeurden veelal andere zaken dan romantische. Er werden én worden letterlijk kinderen afgeslacht………echter………….

  NIEMAND die dit wil horen en ik denk dat indien ik keihard bewijs ervoor zou hebben, middels foto’s of video opnames, zelfs dan zou degene die opgesloten zou worden IKZELF zijn……

  De Belgische politie zit er trouwens tot diep over hun oren in alsmede de rijkswacht welke nog een graadje corrupter is en dat weet ik uit persoonlijke conversatie met een oud BOB’er (bijzondere opsporing brigade) welke ook helemaal in de bende van Nijvel zaten…..

  Nee hoor, deze politiediensten, off. van Just, kolonels en generaals van de rijkswacht…..die doen zoiets toch niet….

  Man man man…..hoe naïef kan een HEEL volk zijn…echter dat heeft 1 echte ware reden, niemand wil gezeik aan zijn kop, liever lekker makkelijk ’s avonds een flatnixje kijken en dan snel naar hun warme nestjes, niet denkend aan alweer een aantal zeer jonge kindertjes welke in stukjes…….ik laat het hierbij!

  Eigenlijk verdient dit volk een afstraffing……en dat wat ik nu zeg zit me echt niet lekker maar het is niet anders.

  Dit is wat ik erover zeg en rest my case…..met de HOOP dat dit eindelijk en werkelijk HELEMAAL aan het licht komt…..waarbij ik dan tevens hoop dat ik executioner zou mogen zijn……..

  Gladiator

  Geliked door 2 people

  • Eens. De gelatenheid onder vrijwel alle Nederlanders is stuitend. Iedereen denkt de oorlog vanachter de telefoon te kunnen winnen. Ook hier.

   Like

   • Zou Hugo de J. (ras-psychopaat) toch een beetje gelijk hebben met zijn denigrerende opmerking over frikandellen (vr)etende Nederlanders? Zolang er frikandellen te krijgen zijn vindt ‘het volk’ alles goed, trapt overal in. Op anderhalve meter en met mondkapje kun je nog altijd zo’n gefrituurde drol naar binnen werken. Wat er in een frikandel zit? Waarschijnlijk meer hersenen dan in de hoofden van hen die ze (vr)eten.
    Toch blijf ik hoop houden.
    Je kunt alle mensen voor korte tijd voor de gek houden,
    Sommige mensen kun je voor altijd voor de gek houden,
    Maar je kunt niet alle mensen voor altijd voor de gek houden.

    Geliked door 1 persoon

    • @AlbertV Ja en niet alleen dat mondkapje is verdacht dat je daar de hele dag mee moet rondlopen, maar vooral de term “social distancing” ! (ik kan het bijna niet uit m’n bek krijgen).
     Allereerst is het in het ENGels en dat is niet onze taal. Hier in Nederland spreken wij Nederlands en zouden , NEE behoren wij dat in het Nederlands te zeggen.

     de term zou moeten zijn lett. FYSIEKE AFSTAND (idem bek etc.)
     En waarom zegt men dat niet om dat het om het MENSZIJN gaat , SOCIALDISTANCE wil zeggen U bent ge-isoleerd, gescheiden van Uw medemens ! Wat slim maar het blijven psychotische schoften. (sorry moest er even uit.)

     Like

  • LUCTOR et EMERGO
   @Gladiator Ik weet helemaal hoe je je voelt. Gelukkig(!!!!!) zijn er meer mensen zoals jij, die ook de Waarheid willen weten en Niets dan de Waarheid zo waarlijk etc. Wij allemaal hier hebben daarmee geworsteld en uiteindelijk onze keuzes gemaakt tot aan hier!
   En naast de Waarheid willen wij ook Vrijheid, wij als mens zijn “VRIJ” geboren , Vrij ??? JA !!!
   Dat wij door dit pedofile corrupte systeem een BSN nummer en een paspoort naast een hele rits VACCINATIES(! om ons meteen te verzwakken) krijgen is overmacht en onwetendheid van onze ouders die wij dit ook niet kwalijk kunnen nemen. Echter zodra Uw / onze ogen zijn geopend dienen wij onze verantwoordelijkheid te nemen en uit liefde voor de mensheid naast die voor ons zelf te zorgen voor een BETERE wereld.

   N.B. De term “Luctor et Emergo” heeft niets met de strijd tegen het water te maken. Het slaat op de strijd tegen de Spaanse overheersing. Nu de overheersing van de pedoverrotte regeringen machthebbers.

   Geliked door 2 people

 2. BREAKING!! Lin Wood’s Most Important Message of the Year! – Fireside Chat With Lin Wood

  De macht achter dit alles:

  The Nazca Lines and the Orion Connection to Human Harvesting and the Collapse of the Cabal

  Like

 3. Pingback: Top 10 Best Intelligence Agencies in the World in 2020 – Wees De Weerstand

 4. Ik wil toch nog iets opmerken.VP Pence wordt steeds genoemd in het rijtje criminelen, maar de naam pence is een veel voorkomende naam in de US, ook een stuk of vijf met voornaam mike. Het zal een jaar of twee terug zijn dat ik een bericht las over een man met die naam die veroordeeld/gevangen gezet was voor kindermisbruik. Gevalletje naam/persoon verwisseling, vergelijkbaar met Dominion voting en Dominion energy bedrijven.
  Zulke kleine details zijn in deze hectiek ook lastig te filteren, maar Trump gaat de apocalyptische 6e januari echt niet in met een potentieel te ontmaskeren boef. Op deze dag wordt op alle lagen onthullingen geopenbaard.
  https://x22report.com/the-ds-had-their-chance-trump-ready-to-go-sky-fortress-engaged-ep-2369/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=the-last-newsletter-total-posts-from-our-blog_3
  2 video’s, een a en b episode en onderliggende teksten.

  Geliked door 1 persoon

  • @Gerrit,

   Beste,

   Voor wat betreft Robert David Steele……

   Kijk hier svp eens eerst even naar. Vanaf minuut 3 en verder…..hoeft echt niet helemaal maar om u even aan te geven WIE DIT HEERSCHAP IS!!! Heb er even naar moeten zoeken maar het spreekt wel boekdelen!! Robert David Steel is…..ehhhhhh….laat ik zeggen, een heel eng mannetje…en van alle markten thuis…IK BEDOEL DUS ECHT VAN ALLE!!!!!

   Gladiator
   ps behalve de goede markten!!!

   Like

 5. In 1941 was Nederland in oorlog met en bezet door de Nazi’s. Het voelde toen niet zo. De Nazi’s dronken hun drankje op het terras en vermaakten zich met de lokale bevolking. Vertrouwen winnen. Nederlanders hoopten op neutraliteit zoals in WW1. We weten hoe het is verlopen.

  Anno 2021 is Nederland ook in oorlog, alleen met de eigen regering en volksvertegenwoordigers. Kogels zijn vervangen door vaccins. Logica en feiten doen er niet meer toe, alleen gehoorzamen. Ook nu voelt het nog niet als oorlog, net als in 1941, maar het is wel degelijk zo.

  Geloof niet dat wij zonder strijd onze vrijheid terug krijgen. Het net van de vijand voelt steeds strakker aan. Het wordt vanzelf een strijd op leven en dood. Maar waar voeren we die strijd? In het ziekenhuis of thuis, doodziek van de vaccins en lamlendigheid? Hopend op een kentering waarvan je weet dat die niet gaat komen?

  Of strijden we op straat! Met miljoenen tegelijk! Tegen de vijand! Het is nog niet te laat! Nu kan het nog, STA OP! STA OP! STA OP!

  Geliked door 1 persoon

 6. wat je schrijft dat die jezuiten overal achter zitten is volkomen waar en de stoel van rome moet tenslotte de macht over de wereld weer terug hebben. Het middeleeuwse heilige roomse rijk moet weer hersteld worden in al zijn glorie en dat houd in een fascitische communistische samenleving waar de bevolking niets meer bezit en alleen de ellite die buigt voor de stoel hebben alles .
  Zie samenleving middeleeuwen daarin word ook de zondagswet weer in eren hersteld waar de bevolking zelfs zelf om vraagt.(hoe blind ben je?) Dat wat er nu gebeurt is gewoon om die druk optevoeren en je vroeg je af of hier het ook gebeurt ? Nou reken maar van yes en net zulke smerigheden en het gebeurt overal en echt overal. Die lui bidden de duivel aan en brengen hier ook kinderoffers maar het word hier door de media onder de mat geschoven en rutte die stopt het ook weg.
  Maar als je de grote strijd leest dan zie je wat er aan het gebeuren is en het is geschreven door Ellen White en je kan het gratis krijgen bij lichtchanneltv.nl en daar vind je ook van hoe en wat in het boek.
  Maar wij krijgen maar een heel klein topje van die smeertroep tezien want wat er nog meer gebeurt bij die rijke ellite en bankiers en die zooi meer is nog vele malen erger en dat wil je als fatsoenlijk mens niet eens weten want dan slaap je geen nacht meer rustig ,daarom zolang het heel ver me bed is me verder me leven laten leiden en me geloof in vrijheid mag doen dan is alles hun verantwoording .
  Want alles wat er nu gebeurd kan je toch niks mee want de macht heeft alles al naar zich toegetrokken. En de mensen zijn horende doof en ziende blind.

  Geliked door 1 persoon

 7. even een stukje tekst uit het artikel:”De enige manier om te ontsnappen is om ons bestaan als mens terug te vinden. Het masker (Lat. ‘persona’) moet worden afgeworpen en als mens dienen we terug stappen in het licht”
  Het masker beste mensen wordt ons aangemeten op de basisschool. Hoe je het nu wendt of keert, het is en blijft een gevangenis. De lockdown is al in gang gezet 120 jaar geleden met het ontstaan van het vrijheid onderdrukkende schoolsysteem, waar ik “mijn” kind nooit onderdeel van heb laten zijn. Ieder kind wordt in onschuld geboren,..natuurlijk beweren de religies dat wij met erfzonde worden geboren,… hoe geraffineerd,.,..denkt u nou echt dat mijn broeder Jezus dit heeft verkondigd??. Of om een kind gehoorzaam te maken spaart u de roede niet? Ziet u niet dat de religie is gevormd door hetzelfde ego wat achter het schoolsysteem en achter deze corona zwendel zit?? Hoe zijn wijzelf ten opzichte van onze kinderen en partner?,..zijn wij ook al gekaapt door het altijd angstige of hoogmoedige ego?? En tot welke God wordt er in het begin van het artikel tot gebeden:: dezelfde God als van Coke snuiver Hugo?? die met een pedofilie verwijzing zijn God aanbid. Volgens Hugo mogen we onze lieve heer danken op onze blote knietjes voor het vaccin?? Religie behoort geen geloofsovertuiging te zijn,..het is een weten!!! Know thyself!!!.
  Als wij echt een verschil willen gaan maken en de mens ook als echt mens mag opgroeien dus in vrijheid (wat tot op heden nooit grootschalig is gebeurd) dat moet u uw kinderen van de staatsschool halen en thuis in VRIJHEID wijs laten worden http://www.thuisonderwijs.nl of op een van de http://www.democratischescholen.nl Als dit uw haren in uw nek doet reien dan moet u zich eens afvragen of het ego aan het roer zit,.hetzelfde ego (R-overheid) dat uw vrijheid nu heeft gekaapt met het, volgens de MSM, vreselijke killervirus,..
  En mocht u als ouder opzoek gaan naar de innerlijke stilte (de enige echte goddelijke vonk) kijk dan naar uw nog onschuldig kind die de innerlijke stilte (nog) als basis in zich draagt voordat het wordt gekaapt door het systeem. Ik zal hier mijn werk van gaan maken temeer omdat ik als par-time postbode mijn werk door een blessure niet meer kan uitvoeren. Hou deze site in de gaten http://www.wordlwidewow.org Het enige wat het duister kan stoppen is het licht (welke je ervaart in een wow moment) maar dan moet je wel weten wat en waar dat licht is te vinden,..juist in jeZELF,..de innerlijke stilte. Het licht. Het ego zal Mij nooit en te nimmer accepteren als het Mij niet kan controleren!! Vraagt u zich eens af waarom 99% van de wereldbevolking geen innerlijke stilte meer kent en heeft,…Nadat de altijd wakkere Ziel al is gekaapt en er een onbewust ego voor in de plaats is gekomen gecreëerd door de satanisten willen ze nu ook jouw individualiteit afnemen,..wordt wakker,..iets waar deze site u in kan helpen,.in ieder geval op werelds niveau. Mijn dank daarvoor!!!

  Like

  • 120 jaar geleden???
   Denk eerder 500 jaar, toen de slavernij in die omvang begon.
   Het heeft 400 jaar geduurd voordat dat afgeschaft werd en werden ingeruild voor systeemslaven die voor zichzelf moesten zorgen, weer een zorg minder voor de slavendrijvers.
   En dat zijn nog steeds dezelfde familie’s als toen.
   Voor vrijheid vechten moet je voor elke MENS doen, doe je dat niet dan wordt je vroeg of laat door die slavendrijvers families zelf als slaaf weggevoerd. En tijd is nu aangebroken.
   Tijd dat de bokken van de schapen worden gescheiden.

   Geliked door 1 persoon

Reacties zijn gesloten.